•  

Sophie Oude Sanderink-Dormaar

Kandidaat notaris

Sophie is werkzaam als kandidaat-notaris op de sectie ondernemingsrecht.

Specialisatie: ondernemingsrecht en het notariële familierecht

Begin 2007 is Sophie overgestapt naar Ploum, waar zij zich verder heeft gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en het notariële familierecht (waaronder estate planning). Ze is betrokken bij (her)structureringen van concerns en samenwerkingsverbanden, bij de begeleiding van fusies en overnames, het opzetten van joint ventures en het oprichten van vennootschappen, stichtingen en coöperaties. Op familierechtelijk gebied houdt zij zich met name bezig met estate planning, het opmaken van testamenten, (wijziging) huwelijksvoorwaarden, samenlevingsovereenkomsten, certificering van vermogen en schenkingen (zowel binnen een familie, als aan goede doelen).

Achtergrond

Sophie (1976) is in 2000 afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht en gaan werken als kandidaat-notaris in de algemene praktijk bij een middelgroot advocaten- en notariskantoor in Den Haag, met een focus op vastgoed en notarieel familierecht.