•  

Sanne Heestermans

Advocaat

Sanne heeft Nederlands Recht (2012, masterspecialisatie privaatrecht) en Criminologie (2011, masterspecialisatie organisatiecriminaliteit) gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar studie heeft zij verschillende studentassistent-functies vervuld aan de Erasmus Universiteit. Ook heeft zij stage gelopen bij het Landelijk Parket en bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam. Na het afronden van haar studies heeft Sanne van 2014 tot 2017 gewerkt als advocaat bij een groot advocatenkantoor in Rotterdam, waar zij ervaring opdeed in het algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht, het energierecht, het levensmiddelenrecht en op het raakvlak tussen publiek- en privaatrecht. Sanne stond haar cliënten regelmatig bij in geschillen voor de civiele rechter en de bestuursrechter. Sanne heeft in 2016 de Law Firm School met goed gevolg afgerond.

Sanne is gespecialiseerd in het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht, met een focus op ruimtelijke ordening en evenementen.

Publicaties

  • ‘Food Courts, een Amerikaans fenomeen in de Nederlandse rechtbanken?’, Waar & Wet – Tijdschrift voor levensmiddelen- en productenrecht, september 2016
  • ‘Precariobelasting op nutsnetwerken: verleden heden en toekomst’, Praktijk Omgevingsrecht (PRO), mei 2017