•  

Richard van Oevelen

Advocaat

Richard (1992) is werkzaam bij de sectie Bestuurs- en strafrecht, waar hij zich richt op het algemeen bestuursrecht, omgevingsrecht en bestuurlijk organisatierecht. Bij bestuurlijk organisatierecht valt te denken aan gemeenterecht, provincierecht en gemeenschappelijke regelingen. In april 2016 is Richard cum laude afgestudeerd voor de master Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden en vervolgens heeft hij in februari 2017 de master Notarieel recht aan dezelfde universiteit voltooid. De beide masterscripties zijn in boekvorm uitgebracht. Tijdens zijn studie heeft Richard verschillende juridische functies vervuld en stages gelopen in zowel de advocatuur als bij de overheid. Voordat Richard bij Ploum begon, was hij werkzaam als docent en onderzoeksmedewerker bij de Universiteit Leiden. Daarnaast heeft Richard ruime politiek-bestuurlijke ervaring opgedaan als lid van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Uit dien hoofde maakte hij namens deze gemeente eveneens deel uit van één van de adviesorganen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Naast het werk bij Ploum is Richard als gastmedewerker verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden en is hij redacteur van het Sdu Journaal Afvalstoffenrecht. Richard publiceert regelmatig over zijn vakgebied.

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
 • Staatsrechtkring
 • Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
 • Vereniging voor Milieurecht (VMR)

Publicaties

 • Annotatie bij Rb. Midden-Nederland 28 november 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5979, co-auteur S.F.J. Sluiter, april 2018, 50.
 • Annotatie bij Rb. Noord-Nederland 12 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2579, AB maart 2018, 92.
 • Annotatie bij Rb. Noord-Nederland 12 juli 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2578, co-auteur G. Boogaard, AB maart 2018, 93.
 • ‘Belanghebbendheid bij omgevingsrechtelijke besluiten: de bestuursrechter vult criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ nader in’, co-auteur M.G.J. Maas-Cooymans, PRO november 2017, 407, nr. 7, p. 4-7.
 • Het dilemma van de notaris. Meewerken aan het plegen van wanprestatie of dienst weigeren?, Weert, Celsus juridische uitgeverij, mei 2017.
 • ‘Tijd voor nadere regelgeving over de financiering van politieke partijen?’, co-auteur L.C.E. Augustinus, NJB maart 2017, 558, p. 665-666.
 • ‘Een raadslid is uiteindelijk belanghebbende in een vennootschap? Bij de gemeenteraad bekend maken!’, co-auteur H. Doornhof, JG december 2016, afl. 10, p. 199-200.
 • De provincie in het nauw. Hoe een gebrek aan betekenis, aandacht en samenhangende visie het middenbestuur in problemen brengt, Weert, Celsus juridische uitgeverij, mei 2016.
 • Annotatie bij ABRvS 17 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3408, co-auteur J.E. van den Brink, AB november 2015, 396.