•  

Neem contact op

Renée van Hoof

M +31 6 575 439 33
E r.vanhoof@ploum.nl

Print mijn CV

Renée van Hoof

Advocaat

Renée is advocaat en werkzaam op het gebied van het bouwrecht en vastgoedrecht.

Specialisatie: adviseren en procederen over complexe geschillen

Renée procedeert in bouw- en vastgoedzaken bij de overheidsrechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) en zij is betrokken geweest bij diverse bindend advies procedures. Daarnaast adviseert zij cliënten o.a. over traditionele (UAV 1989 / 2012) en geïntegreerde (UAV-GC 2005) contracten, en over adviseursvoorwaarden (DNR 2011).

Renée kan bogen op ruime ervaring als het gaat om het adviseren en procederen over complexe commerciële geschillen, waarin al dan niet technisch vraagstukken spelen. Zij kent de civiele procespraktijk als geen ander en de diverse (juridische) aspecten die daarmee samenhangen.

Achtergrond

Tijdens haar studie aan de Universiteit Leiden heeft Renée diverse extra curriculaire programma’s gevolgd, waaronder het Honours College Law. Zij heeft ook een semester aan de Renmin University in Beijing gestudeerd, waar zij zich heeft toegelegd op de Chinese taal en diverse onderwerpen binnen het Chinese recht.

Doordat Renée ook een studie vastgoed en makelaardij heeft voltooid, beschikt zij over praktische kennis van de bouw- en vastgoedsector.

Opleidingen

  • Master Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden (2016)
  • Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden (2014)
  • Bachelor Vastgoed en Makelaardij, Fontys Hogescholen (2011)

Nevenfuncties en lidmaatschappen

  • Lid van de Vereniging voor Jonge Procesadvocaten

Publicaties

  • B.P.A. Santen en R. van Hoof, ‘Het belangenconflict van de faillissementscurator’, in B. Assink e.a. (red.), Toekomst van het Ondernemingsrecht (Liber Amicorum L. Timmerman), Deventer: Kluwer 2015 p. 435-458;
  • R. van Hoof, ‘Van Ruzie naar Fusie’, Real Estate Magazine 2011/77.