•  

Petra Chao

Advocaat

Petra is werkzaam als advocaat op de sectie Douane, handel & logistiek

Specialisatie: douanerecht, verzekeringsrecht en handels- en transportgeschillen

Petra is gespecialiseerd in het (Europees) douanerecht, verzekeringsrecht, handels- en transportgeschillen en civiele cassatie.  Petra maakt onderdeel uit van de teams douane, handel & logistiek en civiele cassatie.

Petra Chao is sinds januari 2016 werkzaam als advocaat en is in mei 2019 met het team douane, handel & logistiek overgestapt naar Ploum. Petra geeft regelmatig samen met Jikke Biermasz (in-house) trainingen voor de FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) en is actief betrokken bij Greenlane (the Alliance of European Customs and Trade Law Firm). Verder heeft Petra in samenwerking met Jikke Biermasz een bijdrage geleverd aan het boek Dual-use export controls in international transit and transshipment dat in 2017 door WorldECR is gepubliceerd.

Achtergrond

Petra Chao is in december 2015 Cum Laude afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de richting civiel recht met een specialisatie in het verzekeringsrecht. Petra heeft in 2012 ook een semester aan de Universität Wien gestudeerd. Daarnaast heeft zij tijdens haar studie praktijkervaring op gedaan bij diverse (grote) advocatenkantoren en bij de Hoge Raad onder andere als juridisch assistent. Petra heeft in 2018 een opleiding in het kader van (Europees) douanerecht bij KGH Douaneopleidingen Nederland en de beroepsopleiding bij de Orde van Advocaten afgerond. Momenteel volgt zij de Post-Master EU Customs law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EFS).

Verstand van zaken is meer dan juridische kennis

Petra heeft onder andere door haar ervaring inhouse bij cliënten en door het geven van cursussen aan leden van de logistieke branche vereniging (FENEX) een goed gevoel waar cliënten in de praktijk tegen aan lopen en hoe zij kan bijdragen aan een praktische oplossing. Daarnaast heeft Petra ervaring met het begeleiden / managen van diverse tegelijk lopende procedures.

Voorbeelden recent werk

 • Adviseren en procederen over polisdisputen in het bijzonder over samenloop van verzekeringen.
 • Procederen in bestuursrechtelijke procedures (tot en met de Hoge Raad) tegen de douane over Europese regelgeving ten aanzien van antidumpingheffing, douanewaarde, oorsprong, classificatie en niet fiscaal gerelateerde onderwerpen zoals CITES en nationale regelgeving over verbruiksbelasting en procederen in civiele procedures tegen de douane over het schorsen en voorkomen van (verdere) invorderingsmaatregelen voor douaneschulden en tegen civiele partijen in de logistieke keten.
 • Cliënten bijstaan bij het aanvechten van fiscale strafbeschikkingen wegens het doen van onjuiste aangiften
 • Opstellen van (import) compliance manuals en due dilligence onderzoek bij in het kader van fusies en overnames van douane-expediteurs en andere logistieke bedrijven.
 • Onderdeel van de civiele cassatie praktijk van Ploum (procedures bij de Hoge Raad).

Opleidingen

 • Beroepsopleiding van de orde van advocaten in 2018
 • Customs Consultant van KGH Opleidingen 2018
 • Master civiel recht aan de Universiteit Leiden (Cum Laude) in 2015
 • Bachelor Nederlands recht aan de Universiteit Leiden in 2013

Lidmaadschappen

Publicaties

 • NJB 31 januari 2020 afl. 4, Het juridische speelveld van drones.
 • IBR 2019, red. A.G. Bregman, E.M. Bruggeman, A.M.B. Chao, N. van Wijk-van Gilst, in: Eindafrekening met pepernoten. Voor een onbetaalbare bijdrage aan het bouwrecht and beyond, Geen wettelijke samenloop van verzekeringen, dan ook geen onderlinge draagplicht voor verzekeraars.
 • Advocatenblad 2018/6, Kroniek Aansprakelijkheidsrecht, in collaboration with C. Janssens en V. Hofman.
 • WorldECR, Dual-use Export Controls in international transit and transhipment, chapter on the Netherlands in collaboration met J. Biermasz, 2017.
 • JutD 27 April 2017, afl. 9, De nieuwe luchtverkeersdeelnemer: de drone.
 • JutD 9 September 2016, afl. 16, De rol van de instantie die verantwoordelijk is voor de handhaving van Verordening nr. 261/2004.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Petra Chao heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

 • Belastingrecht
 • Verzekeringsrecht

Op grond van deze registratie is Petra Chao verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.