•  

Nina Witt

Advocaat

Nina is werkzaam als advocaat op de sectie IP & IT.

Specialisatie: bescherming en handhaving van intellectueel eigendom, IT, privacy en e-commerce

Nina adviseert en procedeert inzake de bescherming en handhaving van intellectuele eigendom, IT, privacy en e-commerce. Tevens adviseert zij over specifieke, vaak complexe regelgeving, bijvoorbeeld m.b.t. geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en (klinisch) wetenschappelijk onderzoek.

Ervaring

Nina heeft een ruime ervaring met het opstellen van (commerciële) contracten en algemene voorwaarden. Onder meer m.b.t. licenties, onderzoek en ontwikkeling (R&D), bedrijfsgeheimen, software en het verwerken van persoonsgegevens, waaronder patiëntendata- en materiaal. Zij staat cliënten bij in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en assisteert bij het opzetten van webshops en het structureren van IP-portfolio’s. Tevens heeft zij ervaring met diverse juridische onderwerpen die aan bod komen in de ‘entertainmentbranche’.

Verstand van zaken is meer dan juridische kennis

Mede doordat Nina een aantal jaren werkzaam is geweest als bedrijfsjurist en advocaat bij het Technology Transfer Office van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, bezit Nina specialistische kennis omtrent o.a. de ontwikkeling, validatie en valorisatie van bijv. software, geneesmiddelen en diagnostische tests. Hierdoor kan zij de belangen en mogelijkheden van diverse betrokken partijen goed in kaart brengen en hen waar mogelijk dichter bij elkaar brengen. Nina zoekt waar mogelijk graag een praktische oplossing, zodat partijen zo snel mogelijk ‘door kunnen’. Vanwege haar bijzondere interesse voor film, muziek, theater en kunst en daarmee samenhangende nevenactiviteiten, heeft zij tevens goed zicht op wat er in de creatieve sector speelt.

Middels haar netwerk brengt Nina partijen ook buiten het juridische speelveld bij elkaar. Naast het behandelen van dossiers geeft Nina regelmatig lezingen en workshops. Zij woont de nodige congressen en bijeenkomsten bij om ook praktische, actuele zaken mee te kunnen nemen in haar adviezen en de wereld van haar cliënten nog beter te begrijpen.

Voorbeelden recent werk

  • Het assisteren en adviseren bij het opzetten van een wereldwijde webshop voor verkoop van producten aan consumenten.
  • Het adviseren van diverse bedrijven m.b.t. de bescherming en structurering van intellectuele eigendomsrechten, het verwerken van persoonsgegevens en het opstellen van de daarbij benodigde contracten en algemene voorwaarden.
  • Het opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten in het kader van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe technologieën.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • International Association of Privacy Professionals (IAPP)
  • Licensing Executives Society Benelux (LES)
  • Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
  • Vereniging Privacy Recht (VPR)

Registratie rechtsgebiedenregister

Nina heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:

  • ICT-recht: sub rechtsgebied privacyrecht;
  • Verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie is Nina verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.