•  

Nina Witt

Advocaat

Nina is werkzaam als advocaat op de sectie IP & IT.

Specialisatie: bescherming en handhaving van intellectueel eigendom, IT, privacy en e-commerce

Nina adviseert en procedeert inzake de bescherming en handhaving van intellectuele eigendom, IT en privacy. Tevens adviseert zij over specifieke, vaak complexe regelgeving, bijvoorbeeld m.b.t. medische hulpmiddelen en (klinisch) wetenschappelijk onderzoek. Nina maakt deel uit van ons Team Privacy en Team Zorg en focust zich onder meer op e-health en e-commerce.

Achtergrond

Nina adviseert cliënten over uiteenlopende privacyvraagstukken en heeft een ruime ervaring met het opstellen van (commerciële) contracten en algemene voorwaarden. Onder meer m.b.t. licenties, onderzoek en ontwikkeling (R&D), bedrijfsgeheimen, software en het verwerken van persoonsgegevens, waaronder patiëntendata- en materiaal. Zij staat cliënten bij in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, geschillen over de uitvoering van contracten en assisteert bij het opzetten van webshops en het structureren van IP-portfolio’s. Tevens heeft zij ervaring met diverse juridische onderwerpen die aan bod komen in de ‘entertainmentbranche’.

Nina heeft de Grotius specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren met succes afgerond.

Ervaring

Nina heeft een ruime ervaring met het opstellen van (commerciële) contracten en algemene voorwaarden. Onder meer m.b.t. licenties, onderzoek en ontwikkeling (R&D), bedrijfsgeheimen, software en het verwerken van persoonsgegevens, waaronder patiëntendata- en materiaal. Zij staat cliënten bij in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en assisteert bij het opzetten van webshops en het structureren van IP-portfolio’s. Tevens heeft zij ervaring met diverse juridische onderwerpen die aan bod komen in de ‘entertainmentbranche’.

Verstand van zaken is meer dan juridische kennis

Mede doordat Nina een aantal jaren werkzaam is geweest als bedrijfsjurist en advocaat bij het Technology Transfer Office van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, bezit Nina specialistische kennis omtrent o.a. de ontwikkeling, validatie en valorisatie van bijv. software, e-health en medische hulpmiddelen. Nina verdiept zich graag in de business van haar cliënten en zoekt waar mogelijk graag een praktische oplossing, zodat partijen zo snel mogelijk ‘door kunnen’. Vanwege haar bijzondere interesse voor film, muziek, theater en kunst en daarmee samenhangende nevenactiviteiten, heeft zij tevens goed zicht op wat er in de creatieve sector speelt. Nina geeft regelmatig lezingen en workshops en woont congressen en bijeenkomsten bij om ook praktische, actuele zaken mee te kunnen nemen in haar adviezen.

Voorbeelden recent werk

  • Het assisteren en adviseren bij het opzetten van een wereldwijde webshop voor verkoop van producten aan consumenten.
  • Het adviseren van diverse bedrijven m.b.t. de bescherming en structurering van intellectuele eigendomsrechten, het verwerken van persoonsgegevens en het opstellen van de daarbij benodigde contracten en algemene voorwaarden.
  • Het opstellen en beoordelen van diverse overeenkomsten in het kader van wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en exploitatie van nieuwe technologieën.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

  • International Association of Privacy Professionals (IAPP)
  • Licensing Executives Society Benelux (LES)
  • Vereniging voor Auteursrecht (VvA)
  • Vereniging Privacy Recht (VPR)

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Nina Witt heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • ICT-recht: sub rechtsgebied privacyrecht;
  • Verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie is Nina Witt verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.