•  

Nicole de Boer

Advocaat

Nicole (1977) is in 2000 afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Na haar afstuderen is zij haar loopbaan als advocaat begonnen bij Banning Advocaten in ’s-Hertogenbosch.

In 2009 heeft Nicole de Grotius-specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren gevolgd en cum laude afgerond. Tot 2011 heeft Nicole bij verschillende kantoren de civiele advies- en procespraktijk gevoerd. Daarna is Nicole een aantal jaren als Professional Support Lawyer werkzaam geweest bij Houthoff Buruma, waar zij haar kennis van het verzekeringsrecht heeft verdiept. In 2015 heeft zij haar loopbaan als advocaat weer voortgezet.

Nicole heeft ruime ervaring in de advies- en procespraktijk op het gebied van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en het algemeen verbintenissenrecht. Ook het opstellen of beoordelen van commerciële contracten (waaronder polisvoorwaarden) behoort tot Nicole’s expertise.

“Zij heeft hart voor haar cliënten en gaat tot het uiterste om een zaak tot een goed einde te brengen.”

Publicaties

Nicole schrijft sinds 2006 regelmatig annotaties bij gerechtelijke uitspraken in het tijdschrift JIN (Jurisprudentie in Nederland) en heeft ook annotaties geschreven die zijn gepubliceerd in de tijdschriften JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) en JBPr (Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht). Deze publicaties zijn te raadplegen via de Linkedin-pagina van Nicole.

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
  • Vereniging voor Burgerlijk Recht (VBR)
  • Vereniging voor Verzekeringswetenschap (VvVW)
  • Vereniging voor Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR)

Nevenactiviteiten

  • Redactielid van het tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk (ORP)
  • Annotator voor het tijdschrift Jurisprudentie in Nederland (JIN)

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Nicole de Boer heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht: sub rechtsgebied beslag- en executierecht en sub rechtsgebied ligitation;
  • Verbintenissenrecht; en
  • Verzekeringrecht.

Op grond van deze registratie is Nicole de Boer verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.