•  

Natalie Vloemans

Advocaat, partner

Natalie studeerde Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (1996) en gedurende een semester droit civil aan de Université d’Aix-Marseille III (1996). Natalie is advocaat sinds 1996. In 2006 rondde Natalie cum laude de postdoctorale Grotius opleiding Onderneming en aansprakelijkheid af. Na geruime tijd gewerkt te hebben bij één van de grotere Nederlandse advocatenkantoren werd zij in 2011 partner bij Ploum. Ze geeft sinds haar komst leiding aan het team Verzekerings- en Aansprakelijkheidsrecht. Daarnaast maakt zij deel uit van het team Arbitrage.

Specialisatie

Natalie procedeert en adviseert vooral op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en het contractuele en regulatoire (her-)verzekeringsrecht. Daarnaast heeft zij ruime ervaring met het begeleiden van haar cliënten bij commerciële geschillen en adviseert zij over het opstellen van handelsovereenkomsten. In verzekeringsrechtelijke kwesties treedt Natalie zowel op namens verzekerden als namens verzekeraars en intermediairs.

Clients describe Natalie Vloemans as “excellent,” adding that she “has outstanding knowledge of the Dutch insurance market.” She is experienced in handling liability claims, including in the construction sector. – Chambers 2019

“Very friendly and solution-driven” Natalie Vloemans is the head of Ploum’s department Insurance which is praised for its “particularly strong inter-departmental work” – Legal 500 EMEA 2018

Haar praktijk is breed en omvat zowel dekkingsgeschillen als regulatoir verzekeringsrecht (verzekeringstoezicht). Verder heeft Natalie een indrukwekkende kennis van het aansprakelijkheidsrecht in theorie en praktijk. Ze heeft in het bijzonder een ruime ervaring op het gebied van bouw- en technische schades en bedrijfsaansprakelijkheid en hieraan gerelateerde verzekeringen, maar haar praktijk omvat bijvoorbeeld ook claims en verzekeringsrechtelijke kwesties rondom beroepsfouten, milieuschades en product recalls.

Vermeldenswaard is bovendien Natalies kennis van aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in geval van beroepsziekten als gevolg van, bijvoorbeeld, blootstelling aan asbest. Voorts heeft Natalie expertise op het gebied van verzekeringsvormen als D&O liability, brandverzekeringen, kredietverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Haar cliënten zijn divers, maar zijn vaak te vinden in de wereld van de logistieke dienstverlening, haven en opslag, de bouw en, uiteraard, de verzekeringssector.

Soms is een gang naar de rechter niet nodig. Natalie onderzoekt graag met u of een zakelijk geschil minnelijk geschikt kan worden of op een alternatieve wijze opgelost kan worden. Zo heeft zij ook de nodige ervaring met arbitrageprocedures. Zij is voorzitter van de Dutch Arbitration Association.

Natalie is een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en zij publiceert veelvuldig op het terrein van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Ze is redacteur van de verzekeringsrechtelijke boekenserie Recht & Praktijk.

Natalie onderscheidt zich echter vooral van haar vakgenoten door haar pragmatische aanpak en gevoel voor zakelijke verhoudingen. Ze weet wat er leeft in de business en is zich er te allen tijde van bewust dat de oplossing van een geschil niet louter juridisch van aard hoeft te zijn.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Verzekeringswetenschap en AIDA
  • Vereniging voor Procesrecht
  • Dutch Arbitration Association

Publicaties