•  

Mirjam Louws

Advocaat

Mirjam is werkzaam als advocaat op de sectie Trade, Customs & Logistics.

Specialisatie: advies bij contractdisputen en issues met betrekking tot aansprakelijkheid en conformiteit

Mirjam’s werkzaamheden bestrijken de terreinen van de (internationale) handel, de logistiek en de (levensmiddelen)industrie. Zij houdt zich voornamelijk bezig met het adviseren en procederen terzake van contractdisputen en issues met betrekking tot aansprakelijkheid en conformiteit (product- en voedselveiligheid).

Civiele procedures en complexe zaken

Mirjam staat op de terreinen waarin zij actief is onder meer producenten, leveranciers, vervoerders, logistiek dienstverleners, distributeurs (waaronder ook farmaceuten), containermaatschappijen en verzekeraars bij. Mirjam heeft ruime ervaring met het voeren van civiele procedures. Met name complexe zaken (zowel feitelijk als juridisch) zijn bij Mirjam in goede handen. Mirjam begeleidt haar cliënten bij uiteenlopende onderwerpen, zoals:

 • Het aangaan en beëindigen, maar ook in geval van wanprestatie het afdwingen van nakoming van overeenkomsten
 • Het opstellen van en adviseren over algemene voorwaarden, inkoop- en verkoopcontracten en de uitleg van commerciële contracten
 • Aansprakelijkheid
 • Issues ter zake van product- en voedselveiligheid

Daarnaast is Mirjam in het bijzonder gespecialiseerd in het adviseren van en procederen voor werkgevers die door (oud)werknemers zijn aangesproken in verband met de blootstelling aan asbest (asbestclaims) of andere gevaarlijke stoffen en geschillen die vallen onder het Verdrag inzake de internationale koop van roerende zaken (Weens Koopverdrag).

Verstand van zaken is meer dan juridische kennis

Mirjam is zeer gedreven en heeft een oplossingsgerichte instelling. De koers recht houden, tegelijkertijd oog hebben voor detail en creativiteit met een ‘recht-door-zee’ mentaliteit, is kenmerkend voor Mirjam en haar manier van werken. Mirjam komt uit een ondernemersfamilie en weet welke waarde een ondernemer hecht aan praktische op maat gemaakte oplossingen en heldere advisering.

Voorbeelden recent werk

 • Geadviseerd en met succes meerdere procedures gevoerd voor containerrederij Maersk en diverse bouwbedrijven terzake van aansprakelijkheid in verband met asbestblootstelling. Eén tot aan de Hoge Raad (samen met mr. Caspar Janssens). De publicatie van dat arrest is hier te raadplegen.
 • Advisering inzake (internationaal) contracten-, aansprakelijkheids- en internationaal privaat- en transportrecht voor twee (door de Europese Unie gesubsidieerde) projecten, het CO3-project en het NexTrust project. Deze projecten in de logistieke sector zijn gericht op verbetering van de samenwerking, efficiëntie en duurzaamheid.
 • Procederen over contractdisputen, uiteenlopend van een geschil waarin centraal stond of een product voldeed aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG (dit betrof luizenshampoo) tot aan een geschil waarin de VMC-verordening (Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen en bijbehorende Leidraden) centraal stond.

Opleidingen

 • Beroepsopleiding advocatuur (2014 – 2016)
 • Bedrijfsrecht en Maritime & Transport law, Erasmus Universiteit Rotterdam (2013)

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoerrecht (NVZV)
 • Nederlandse Vereniging voor Vervoerrecht (NVV)
 • Sociëteit Rotterdam Maritiem. Dit is een club van bedrijven (circa 75 leden), die op welke wijze dan ook als maritiem bedrijf (de bekende “natte” bedrijven) bij het Rotterdamse Havengebied zijn betrokken.

Nevenfuncties

 • Rubrieksauteur van het tijdschrift Juridisch up to Date, rubriek: handelscontracten, transport en logistiek.

Publicaties

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Mirjam Louws heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Transport- en handelsrecht

Op grond van deze registratie is Mirjam Louws verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.