•  

Expertises

Neem contact op

Michelle Westhoeve

M +31 6 2079 2997
E m.westhoeve@ploum.nl

Print mijn CV

Michelle Westhoeve

Advocaat

Michelle (1992) is in 2016 afgestudeerd voor de master Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2017 is zij bovendien cum laude afgestudeerd voor de master Arbeidsrecht aan de Universiteit Leiden. Tijdens haar studie is zij in dienst getreden bij Ploum als werkstudent en na haar afstuderen als juridisch medewerker op de sectie Arbeidsrecht. Vanaf januari 2018 is Michelle werkzaam als advocaat. Naast haar specialisatie in het arbeidsrecht, maakt Michelle ook onderdeel uit van het privacyteam en houdt zij zich regelmatig bezig met privacyvraagstukken, al dan niet gerelateerd aan het arbeidsrecht.

Publicaties

  • ‘Reactie op ‘De medezeggenschapsaspecten van de AVG’ – Verlies de WOR niet uit het oog!’, M. Westhoeve, TvAO 2018/4
  • ‘Overvallen en aansprakelijkheid: hoe voldoet een werkgever aan zijn zorgplicht?’, M. Westhoeve e.a., ArbeidsRecht 2016/17
  • 'Wordt de zieke werknemer beter van de Algemene Verordening Gegevensbescherming?', Mr. M. Westhoeve, TRA 2017/71