•  

Expertises

Neem contact op

Michel Jacobs

M +31 6 2248 1779
E m.jacobs@ploum.nl

Print mijn CV

Michel Jacobs

Advocaat, partner

Michel is gespecialiseerd in het mededingingsrecht en werkzaam in een commerciële advies- en procespraktijk. Hij geeft leiding aan de praktijkgroep Mededingingsrecht en aan de German Desk van kantoor.

Specialisatie: mededingingsrecht

Naast het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van tal van commerciële overeenkomsten vormt het algemeen en sectorspecifieke mededingingsrecht een belangrijk onderdeel van zijn praktijk. Zijn cliënten zijn veelal (internationale) ondernemingen en instellingen. In zijn praktijk komen vragen over samenwerkingsverbanden aan bod en adviseert hij over vragen met betrekking tot mogelijk misbruik van een dominante marktpositie. Hij heeft ruime ervaring in de bijstand van ondernemingen tijdens inspecties of bedrijfsbezoeken door de Autoriteit Consument en Markt en/of de Europese Commissie, alsook met het adviseren over en het indienen van clementieverzoeken. Ook verzorgt hij compliance trainingen en workshops.

Op het gebied van fusies en overnames, of in geval van de oprichting van een joint venture, adviseert Michel veelvuldig ondernemingen over de noodzaak van melden van deze transacties en begeleidt hij ondernemingen bij meldingen bij de bevoegde kartelautoriteit(en).

Verder omvat zijn praktijk het adviseren en procederen over schadeclaims die voortvloeien uit kartels en procedeert Michel in zaken waarin overheden ondernemingen aanspreken vanwege situaties van onrechtmatige staatssteun.

Achtergrond

Michel is in 1992 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en aan de Universität Osnabrück (Europees recht). Michel is sinds 1994 advocaat en sinds 1999 werkzaam bij Ploum (vanaf 2004 als partner). In 2002 heeft hij de post doctorale Grotius opleiding Europees en Nederlands mededingingsrecht afgerond en in 2010 de Postgraduate Masters in EU Competition Law aan King’s College in Londen. Van 2009 tot 2014 was Michel lid van het dagelijks bestuur van Ploum.

Michel is actief als spreker. Ook treedt hij op als gastdocent mededingingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (instituut Beleid & Management Gezondheidszorg).

Per 1 juni 2015 is Michel lid van de Raad van Toezicht van I+Solutions. Deze organisatie is gespecialiseerd in supply chain management ten behoeve van ontwikkelingslanden. I+Solutions adviseert landen en NGO’s op het gebied van de inkoop en de distributie van essentiële medicijnen tegen malaria, HIV en tuberculose.

Voorbeelden recent werk

 • Fusiemelding van stichtingen ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Warmande bij de NZa en de ACM. Bijzonder aan deze procedure is dat de ACM de voorgenomen fusie goedkeurde op basis van een argument dat zij nog niet eerder had gehonoreerd (het zogeheten ‘reddingsfusieverweer’);
 • Bijstand van Kuwait Petroleum (Nederland) B.V. in een kartelschadeprocedure van wegenbouwbedrijf Van Gelder tegen Shell, waarin Kuwait zich als enige leverancier van Van Gelder heeft gevoegd aan de zijde van Shell;
 • Bijstand van ondernemingen in de Rotterdamse haven in kartelonderzoeken door ACM: onderzoeken stopgezet (geen boetes aan cliënten);
 • Bijstand (advies en procesrechtelijk werk) van een wereldwijd opererende onderneming op het gebied van ‘direct selling’;
 • Advisering inzake de beëindiging van relaties met (online) distributeurs in FMCG sector en diverse andere sectoren;
 • Bijstand Zwitserse onderneming in grootschalig intern onderzoek waarin grote hoeveelheden data werden geanalyseerd ten behoeve van de procesvoering;
 • Bijstand Duitse ondernemingen in Nederland met betrekking tot procedures naar Nederlands recht. Zie ook German Desk.

Lidmaatschappen

 • Vereniging voor Mededingingsrecht
 • Nederlandse vereniging voor Commissarissen en Directeuren (NCD)
 • Deutsch-Niederländische Handelskammer

Nevenactiviteiten

 • Gastdocent mededingingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (instituut Beleid & Management Gezondheidszorg)
 • Lid van Raad van Toezicht van I+Solutions