•  

Matthijs Gardien

Advocaat

Matthijs (1990) heeft in augustus 2014 zijn master Recht van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met goed gevolg afgerond. Tijdens zijn studie heeft hij een commerciële functie vervuld bij een internationale handelsonderneming. Na een student-stage te hebben gelopen in 2014 bij Ploum, is Matthijs in november 2014 gestart als juridisch medewerker. Sinds november 2015 is Matthijs werkzaam als advocaat.

Publicatie

  • ‘Nieuwe geschilbeslechting zorgcontractering, een doorbraak?’, met Dennis Zieren, RGD Magazine, juli 2016
  • ‘Meldplicht datalekken: voorkomen is beter dan melden’, met Dennis Zieren, RGD Magazine, februari 2016

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Matthijs Gardien heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk Procesrecht: sub rechtsgebied beslag- en executierecht en sub rechtsgebied ligitation;
  • ICT-recht: sub rechtsgebied privacy recht; en
  • Verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie is Matthijs Gardien verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.