•  

Marijn van Tuijl

Advocaat, partner

Marijn is partner van Ploum en als advocaat werkzaam binnen de sectie Trade, Customs & Logistics.

Specialisatie: advies over kwesties rond de productie van en handel in goederen

Marijn adviseert en procedeert over kwesties rond de productie van en handel in goederen. Daarbij draait het vaak om contracten en aansprakelijkheid, maar ook om de complexe regelgeving die bepaalt of goederen in de EU mogen worden ingevoerd en in de handel worden gebracht, dan wel dat deze bij wijze van recall moeten worden teruggeroepen. Marijn is vooral actief in zaken voor importeurs, producenten en handelsondernemingen in de sectoren Food & Feed en Life Sciences waarbij overheidstoezicht of –opsporing door de NVWA, de Douane, FIOD, IL&T of IGJ een – vaak ingrijpende – rol speelt.

Daarnaast is Marijn bij uitstek gespecialiseerd in kwesties op het terrein van logistiek en transport en staat hij vervoerders, terminals, (douane-)expediteurs en warehouse ondernemingen, alsmede hun verzekeraars, bij.

Achtergrond

Vanuit een achtergrond in de internationale handel en logistiek, staat Marijn ondernemingen en hun verzekeraars bij in kwesties waar de kwaliteit of compliance van producten en grondstoffen in het geding is, of waar in de logistieke keten geschillen ontstaan.

Naast logistieke contracten en geschillen over vervoer, op- en overslag van goederen, heeft Marijn veel ervaring met product recalls, onderhandelingen met en procedures tegen toezichthouders en het afwikkelen van schadeclaims in de handelsketen die daar vaak het gevolg van zijn.

De sterke focus op zaken waarbij overheidstoezicht en –opsporing ingrijpt op de productie, de import, het vervoer en de handel in goederen maakt dat Marijn effectief en resultaatgericht met de betrokken overheidsdiensten kan omgaan. Deze waardevolle expertise is bij Ploum gecombineerd in het team Corporate Investigations waarvan Marijn deel uitmaakt.

Marijn heeft na zijn studie rechten eerst vijf jaar als jurist bij een internationale onderneming gewerkt.

‘Marijn van Tuijl continues to be a highly regarded presence on logistics and international trade matters. His clients include traders and manufacturers.’ – Chambers & Partners Europe

Verstand van zaken is meer dan juridische kennis

‘ “Voor mij draait het vak van advocaat niet om de juridische theorie, maar om de beste praktische oplossing.” Bij Ploum kan ik adviseren en procederen over aansprakelijkheidskwesties en contractdisputen voor internationale commodity handelaren, producenten/leveranciers en logistieke dienstverleners. Daarnaast houd ik mij bezig met zaken die handelen over Europese en nationale (product) regelgeving, warenwetgeving en meer in het bijzonder het levensmiddelenrecht,’ Marijn van Tuijl.

Voorbeelden recent werk

  • Marijn adviseert en treedt op in procedures tegen een producent van farmaceutisch afval dat synthetisch hormonen bevatte, welk afval in strijd met Europese regelgeving in de handel is gebracht als grondstof voor levensmiddelen en diervoeder, als gevolg waarvan omvangrijke schade is ontstaan in de Nederlandse varkenshouderij.
  • Marijn staat meerdere bedrijven bij in geschillen met de NVWA en de Douane, alsmede met de gevolgen die dergelijke besluiten of vorderingen van overheidswege hebben in de handels- of logistieke keten.
  • Marijn treedt op voor een wereldwijd opererende rederij in een geschil met een sleepvaartonderneming over het verrichten van sleepdiensten in Noord-Europese havens.
  • Marijn adviseert importeurs van levensmiddelen en grondstoffen veelvuldig over onderwerpen als pesticideresiduen, veterinaire controles bij invoer, contaminaties en andere risico’s rond productveiligheid.
  • Marijn heeft veel ervaring met logistieke contracten, maar ook met de keerzijde: procedures en kort gedingen tussen logistiek dienstverleners en hun opdrachtgevers over de – al dan niet rechtmatige – beëindiging van samenwerkingen in de logistiek.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Marijn van Tuijl heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht: sub rechtsgebied Europees recht; en
  • Transport- en handelsrecht

Op grond van deze registratie is Marijn van Tuijl verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.