•  

Maayke Maas-Cooymans

Advocaat, partner

Maayke is in 1997 afgestudeerd in Utrecht. Ze heeft ervaring opgedaan bij achtereenvolgens Trenité Van Doorne, De Brauw Blackstone Westbroek en Simmons & Simmons. In 2008 is zij bij Ploum gestart als advocaat en partner.

Maayke Maas-Cooymans focuses on environmental law matters, acting for both government entities and private companies. She advises on development projects and emissions. – Chambers 2020

Maayke Maas-Cooymans counts both government bodies and corporates as clients and has a ‘practical approach’ – Legal 500 EMEA 2019

Specialisatie

Maayke is actief op de gebieden omgevingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht/projectontwikkeling (Wro, Woningwet, bestemmingsplanprocedures etc.) en milieurecht in de breedste zin; IPPC/RIE, afvalstoffen, reach, MER-procedures, milieuverslaglegging, emissiehandel, omgevingsvergunningenprocedures/BBT en handhaving,Seveso/Brzo 2015, algemeen bestuurs(proces)recht, en staatsrecht (waaronder de openbaarheid van overheidsinformatie) en regulatory/compliance. Zij is lid van team energie en team Brzo van Ploum. Daarnaast publiceert ze regelmatig en is ze redacteur van diverse bestuurs- en omgevingsrechtelijke uitgaven bij Sdu, Kluwer en VNG. Maayke doceert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, OSR Utrecht, Sdu opleidingen en geeft pleittrainingen en inhousecursussen. Maayke is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (meervoudige milieuzaken).

Awards

Maayke is recent uitgeroepen tot ‘Best Lawyer Regulatory Practice’.

Publicaties

 • ‘Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (handhaving)’, Maayke Maas-Cooymans, Cornelis van der Sluis, Marike Bakker, Jeroen Langeveld en Hugo Pennarts, Sdu, juni 2010
 • ‘Wet openbaarheid van bestuur: Jurisprudentie 2009 tot begin 2010 inzake de weigeringsgronden en beperkingen’, Maayke Maas-Cooymans, De Gemeentestem 2010/32, april 2010
 • ‘Wet openbaarheid van bestuur in de praktijk. Een praktisch overzicht van mogelijkheden, verlichtingen en valkuilen’, Maayke Maas Cooymans, De Gemeentestem 2010/24, maart 2010
 • Annotatie bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 september 2010 (LJN BN5684), Maayke Maas-Cooymans en Cornelis van der Sluis, De Gemeentestem 2010/99, oktober 2010
 • ‘Commentaar Algemene wet bestuursrecht’, Maayke Maas-Cooymans, Sdu, augustus 2011
 • ‘Commentaar Wet openbaarheid van bestuur’, Maayke Maas-Cooymans, Sdu, juli 2011
 • Annotatie uitspraak ABRvS 1 juni 2011 (overgangsrecht vierde tranche), Maayke Maas-Cooymans, Gemeentestem, Kluwer, september 2011
 • ‘Is uw Winkeltijdenverordening ‘WTW-proof’ voor 1 januari 2012?’, Maayke Maas-Cooymans, Gemeentestem, Kluwer,  126, december 2011
 • ‘Noot ABRvS 14 december 2011 aanvang redelijke termijn’, Maayke Maas-Cooymans, JB (Sdu), februari 2012
 • ‘Jurisprudentie in Nederland’, Maayke Maas-Cooymans, Sdu, april 2012
 • ‘Handhaving voor en door gemeenten’, Maayke Maas-Cooymans, Vereniging Nederlandse Gemeenten, oktober 2013
 • ‘Brzo wetgeving en relevante documentatie’, Maayke Maas-Cooymans, Sdu, mei 2014
 • ‘Het melden van ongewone voorvallen’, Maayke Maas-Cooymans en Brigitte Ebben, Tijdschrift Omgevingsrecht, december 2013

Redactie Praktijkgids Omgevingsrecht (Pro), Sdu
Artikelen Praktijk omgevingsrecht:

 • 2013/3: Kosteneffectiviteit bij het bepalen van BBT, wanneer wel en wanneer niet?
 • 2013/5: Melden ongewone voorvallen en niet-naleving van omgevingsvergunningvoorschriften;
 • 2014/5 (Mogelijk) nadeel aanhaken Nbw-vergunning bij de omgevingsvergunning;
 • 2014/6: De NeR in het Activiteitenbesluit;
 • 2015/7: Hof van Justitie EU verduidelijkt Kaderrichtlijn water;

Redactioneel:

 • 2015/3: Terinzagelegging PAS lokt veel zienswijzen uit;
 • 2016/3: Brzo 2015 treedt in werking.