•  

Maayke Maas-Cooymans

Advocaat, partner

Maayke is in 1997 afgestudeerd in Utrecht. Ze heeft ervaring opgedaan bij achtereenvolgens Trenité Van Doorne, De Brauw Blackstone Westbroek en Simmons & Simmons. In 2008 is zij bij Ploum gestart als advocaat en partner.

Maayke Maas-Cooymans focuses on environmental law matters, acting for both government entities and private companies. She advises on development projects and emissions. – Chambers 2020

The team is headed by Maayke Maas and Stephan Sluyter. Both are very capable and have extended knowledge of the relevant case law concerning environmental issues, especially in harbor related cases – Legal 500 EMEA 2020

Specialisatie

Maayke is actief op de gebieden omgevingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht/projectontwikkeling (Wro, Woningwet, bestemmingsplanprocedures etc.) en milieurecht in de breedste zin; IPPC/RIE, afvalstoffen, reach, MER-procedures, milieuverslaglegging, emissiehandel, omgevingsvergunningenprocedures/BBT en handhaving,Seveso/Brzo 2015, algemeen bestuurs(proces)recht, en staatsrecht (waaronder de openbaarheid van overheidsinformatie) en regulatory/compliance. Zij is lid van team energie en team Brzo van Ploum. Daarnaast publiceert ze regelmatig en is ze redacteur van diverse bestuurs- en omgevingsrechtelijke uitgaven bij Sdu, Kluwer en VNG. Maayke doceert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, OSR Utrecht, Sdu opleidingen en geeft pleittrainingen en inhousecursussen. Maayke is rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (meervoudige milieuzaken).

Awards

Maayke is recent uitgeroepen tot ‘Best Lawyer Regulatory Practice’.

Publicaties

 • ‘Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (handhaving)’, Maayke Maas-Cooymans, Cornelis van der Sluis, Marike Bakker, Jeroen Langeveld en Hugo Pennarts, Sdu, juni 2010
 • ‘Wet openbaarheid van bestuur: Jurisprudentie 2009 tot begin 2010 inzake de weigeringsgronden en beperkingen’, Maayke Maas-Cooymans, De Gemeentestem 2010/32, april 2010
 • ‘Wet openbaarheid van bestuur in de praktijk. Een praktisch overzicht van mogelijkheden, verlichtingen en valkuilen’, Maayke Maas Cooymans, De Gemeentestem 2010/24, maart 2010
 • Annotatie bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 september 2010 (LJN BN5684), Maayke Maas-Cooymans en Cornelis van der Sluis, De Gemeentestem 2010/99, oktober 2010
 • ‘Commentaar Algemene wet bestuursrecht’, Maayke Maas-Cooymans, Sdu, augustus 2011
 • ‘Commentaar Wet openbaarheid van bestuur’, Maayke Maas-Cooymans, Sdu, juli 2011
 • Annotatie uitspraak ABRvS 1 juni 2011 (overgangsrecht vierde tranche), Maayke Maas-Cooymans, Gemeentestem, Kluwer, september 2011
 • ‘Is uw Winkeltijdenverordening ‘WTW-proof’ voor 1 januari 2012?’, Maayke Maas-Cooymans, Gemeentestem, Kluwer,  126, december 2011
 • ‘Noot ABRvS 14 december 2011 aanvang redelijke termijn’, Maayke Maas-Cooymans, JB (Sdu), februari 2012
 • ‘Jurisprudentie in Nederland’, Maayke Maas-Cooymans, Sdu, april 2012
 • ‘Handhaving voor en door gemeenten’, Maayke Maas-Cooymans, Vereniging Nederlandse Gemeenten, oktober 2013
 • ‘Brzo wetgeving en relevante documentatie’, Maayke Maas-Cooymans, Sdu, mei 2014
 • ‘Het melden van ongewone voorvallen’, Maayke Maas-Cooymans en Brigitte Ebben, Tijdschrift Omgevingsrecht, december 2013

Redactie Praktijkgids Omgevingsrecht (Pro), Sdu
Artikelen Praktijk omgevingsrecht:

 • 2013/3: Kosteneffectiviteit bij het bepalen van BBT, wanneer wel en wanneer niet?
 • 2013/5: Melden ongewone voorvallen en niet-naleving van omgevingsvergunningvoorschriften;
 • 2014/5 (Mogelijk) nadeel aanhaken Nbw-vergunning bij de omgevingsvergunning;
 • 2014/6: De NeR in het Activiteitenbesluit;
 • 2015/7: Hof van Justitie EU verduidelijkt Kaderrichtlijn water;

Redactioneel:

 • 2015/3: Terinzagelegging PAS lokt veel zienswijzen uit;
 • 2016/3: Brzo 2015 treedt in werking.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Maayke Maas-Cooymans heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk: sub rechtsgebied bestuursrecht; en
 • Omgevingsrecht: sub rechtsgebied milieurecht, sub rechtsgebied ruimtelijk bestuursrecht en sub rechtsgebied waterrecht.

Op grond van deze registratie is Maayke Maas-Cooymans verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.