•  

Linda Hoeben

Advocaat

Linda (1983) is in 2006 afgestudeerd aan de Universiteit Maastricht, afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht. Linda werkte na haar studie op detacheringsbasis bij een aantal bedrijven waar zij met name opdrachten uitvoerde op het gebied van (ruimtelijk) bestuursrecht. Zij heeft daarnaast ruime ervaring opgedaan bij diverse overheden en een omgevingsdienst. Zij is daardoor goed in staat om cliënten te adviseren over de omgang met overheidsinstanties. In 2016 rondde Linda de Grotius specialisatieopleiding ruimtelijke ordenings- en milieurecht met goed gevolg af.

In april 2018 is Linda als juridisch medewerker in dienst getreden bij de sectie Bestuurs- en strafrecht. Vanaf juli 2018 is Linda werkzaam als advocaat. Linda is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht, waaronder bestemmingsplanprocedures, (omgevings)vergunningtrajecten en bezwaar- en beroepsprocedures.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
  • Vereniging voor Milieurecht (VMR)