•  

Jouko Barensen

Advocaat

Jouko (1975) is in 1998 afgestudeerd in Leiden (Nederlands recht, strafrecht). Hij begon zijn loopbaan bij het WODC in Den Haag.

Jouko heeft vervolgens ruim 16 jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt op verschillende parketten. De laatste 9 jaar was hij Officier van Justitie bij het Parket in Den Haag. Als officier specialiseerde hij zich in fraudezaken en in witwas- en ontnemingszaken. Hij heeft op het Parket diverse beleidsportefeuilles gehad, waaronder de Fraudeportefeuille en de portefeuille Afpakken van crimineel vermogen. Jouko heeft zeer veel zittingservaring, in zowel kleine als grote strafzaken. Jouko heeft tevens veel ervaring met strafrechtelijke beslagen. Sommige zaken waarin hij als officier optrad, haalden de media.

Als voormalig officier weet hij als geen ander hoe opsporings- en andere overheidsdiensten werken, en hoe het Openbaar Ministerie zaken doet, en waarom het Openbaar Ministerie zaken soms ook niet doet.

Jouko heeft diverse malen de cursus “Ontneming” van de Bijzonder Strafrechts Academie verzorgd en verzorgt op dit moment de cursus “Bestuursstrafrecht” via OSR.

Bij Ploum is hij de advocaat die kennis heeft van het strafrecht in veel van zijn facetten, reden dat hij bij Ploum een praktijk is begonnen die zich richt op vele vormen van (al dan niet strafrechtelijke) handhaving.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Milieurecht
  • Aspirant lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht advocaten

“Voor een advocaat en diens cliënt zijn kennis van de opsporing en de opsporingsdiensten van onschatbare waarde”

Publicaties

  • 'Over het begrip ‘zwaar ongeval’ in het Brzo 2015 – en het opvallende gebrek aan rechtspraak hierover”, in TBS&H, Aflevering 3, 2018.
  • 'Dilemma’s rondom de artikel 12 Sv-procedure', in Strafblad 2017/5
  • 'Verbeurdverklaring: een verrassend alternatief. Maakt dit de ontnemingsprocedure overbodig?' in Strafblad 2016/1
  • 'Identiteitsfraude op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid', J.Barensen en J.A Eijkelenboom, Justitiële Verkenningen, 2006/7.