•  

Jouko Barensen

Advocaat

Als voormalig Officier van Justitie weet hij als geen ander hoe opsporings- en andere overheidsdiensten werken, en hoe het Openbaar Ministerie zaken doet, en waarom het Openbaar Ministerie zaken soms ook niet doet. Jouko heeft ruim 16 jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt op verschillende parketten. Als officier specialiseerde hij zich in fraudezaken en in witwas- en ontnemingszaken. Hij heeft op het Parket diverse beleidsportefeuilles gehad, waaronder de Fraudeportefeuille en de portefeuille Afpakken van crimineel vermogen. Jouko heeft zeer veel zittingservaring, in zowel kleine als grote strafzaken. Hij heeft tevens veel ervaring met strafrechtelijke beslagen. Sommige zaken waarin hij als officier optrad, haalden de media. Jouko is sinds 1 januari 2020 ook rechter-plaatsvervanger.

Bij Ploum houdt Jouko zich niet alleen bezig met de hierboven genoemde zaken. Hij treedt ook op voor benadeelde partijen, voor wie hij aangiftes opstelt en deze op de juiste plek bij het OM neerlegt.

Hij is tevens als advocaat gespecialiseerd in het milieustrafrecht, en adviseert en procedeert als advocaat op het gebied van het Brzo 2015, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, REACH alsmede zaken op het gebied van het afvalstoffenrecht. Jouko kan ook adviseren op het gebied van bestuurlijke boetes, bijvoorbeeld inzake Arbo-kwesties. En wist u dat Ploum ook trainingen geeft op het gebied van handhaving en compliance?

Wat Ploum sterk maakt is dat wij een team “Bestuurs- en strafrecht” hebben waarin advocaten zitten die én verstand hebben van de inhoudelijke wetgeving, én ook van de procedure. Of het nu om strafrecht, of om bestuursrecht gaat.

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor Milieurecht
  • Aspirant lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht advocaten

“Voor een advocaat en diens cliënt zijn kennis van de opsporing en de opsporingsdiensten van onschatbare waarde”

Publicaties

  • 'Over het begrip ‘zwaar ongeval’ in het Brzo 2015 – en het opvallende gebrek aan rechtspraak hierover”, in TBS&H, Aflevering 3, 2018.
  • 'Dilemma’s rondom de artikel 12 Sv-procedure', in Strafblad 2017/5
  • 'Verbeurdverklaring: een verrassend alternatief. Maakt dit de ontnemingsprocedure overbodig?' in Strafblad 2016/1
  • 'Identiteitsfraude op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid', J.Barensen en J.A Eijkelenboom, Justitiële Verkenningen, 2006/7.