•  

Joost Kool

Advocaat

Joost is werkzaam als advocaat op de sectie Banking & Finance

Specialisatie: begeleiden van financieringstransacties

Joost is gespecialiseerd in de financieringspraktijk en houdt zich bezig met financieringen en zekerheden en aanverwante ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Joost begeleidt (internationale) financieringstransacties met een focus op acquisitie- en herfinancieringen binnen verschillende sectoren.

Achtergrond

Joost is sinds 2014 advocaat en per 1 mei 2019 werkzaam bij Ploum. Joost is eerder werkzaam geweest bij Houthoff te Rotterdam. Na ervaring te hebben opgedaan in het adviseren van partijen in (met name) de verzekeringssector op het gebied van financiële toezichtrechtelijke wet- en regelgeving, heeft Joost voornamelijk ervaring opgedaan binnen de financieringspraktijk. Hij adviseert daarbij zowel leningnemers als financiers en staat hen ook bij bij het uitonderhandelen en opstellen van onder andere financierings- en zekerheidsdocumentatie en het opstellen en afgeven van legal opinions. Ook heeft Joost ervaring met het opstelling van intercompany leningdocumentatie en met het verrichten van due diligence op het gebied van financieringen.

Verstand van zaken is meer dan juridische kennis

Joost is pragmatisch ingesteld, geeft klanten graag praktisch juridisch advies en behaalt graag het best werkbare resultaat voor zijn klanten.

Opleidingen

 • Grotius Financing and security rights
 • Law Firm School-programma
 • Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Master Bedrijfsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Master Financieel recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Bachelor Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Voorbeelden recent werk

 • Adviseren in het kader van her- en acquisitiefinancieringen.
 • Adviseren en begeleiden van een overnametraject van Nederlands vastgoed door een consortium van institutionele beleggers en bij een overnametraject van een Nederlandse verzekeraar door een Amerikaanse investeerder waarbij meerdere toezichtrechtelijke kwesties speelden

Publicaties

 • W.G. de Haan & J.T. Kool, ‘Solvency II: een globale verkenning’, Tijdschrift voor Compliance, december 2015, p. 326-334
 • J.T. Kool, noot bij: HR 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:335, Jurisprudentie Aansprakelijkheid 2016/67
 • B.M. van Wijk & J.T. Kool, ‘Verjaring’, in: M. van Tiggele-van der Velde & H. Wansink (red.), ‘Bespiegelingen op 10 jaar “nieuw” verzekeringsrecht”, Deventer: Kluwer 2016, p. 215-234

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Joost Kool heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Financieel Recht; sub rechtsgebied bank recht;
 • Ondernemingsrecht: sub rechtsgebied vennootschappen en sub rechtsgebied bestuurdersaansprakelijkheid; en
 • Insolventierecht: sub rechtsgebied faillissement, sub rechtsgebied surseance van betaling en sub rechtsgebied WSNP.

Op grond van deze registratie is Joost Kool verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.