•  

Neem contact op

Jeroen Terstegge

M +31 6 3023 0168
E j.terstegge@ploum.nl

Print mijn CV

Jeroen Terstegge

Advocaat, partner

Jeroen is gespecialiseerd in het ondernemings- en vennootschapsrecht. Hij heeft veel ervaring met het begeleiden van M&A-trajecten, (her)structureringen en joint ventures. Daarbij trad hij op voor een grote verscheidenheid aan cliënten in diverse sectoren. Daarnaast adviseert hij over uiteenlopende kwesties op het gebied van ondernemings- en vennootschapsrecht.

Jeroen studeerde in 2007 af in de richting Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder voltooide hij zijn studie Bedrijfskunde met specialisatie Strategic Management aan diezelfde universiteit. In 2011 rondde hij de Grotius specialisatieopleiding Vennootschaps- en Ondernemingsrecht cum laude af.

Sinds 2013 werkt Jeroen aan zijn promotieonderzoek over de beperking van de bevoegdheid van bestuurders van rechtspersonen, in het bijzonder bij naamloze en besloten vennootschappen.

Publicaties

  • ’Instructierecht en de Flex-BV: Hier spreekt de algemene vergadering van uw vennootschap om u de volgende opdracht te geven’, WPNR 2014 (7011), p. 259-269
  • ’Doelloze vennootschappen (en alles dat daarmee samenhangt)’, WPNR 2014 (7038), p. 1063-1068
  • ‘Mannen en vrouwen van staal’, in: B.F. Assink, e.a. (red.), De toekomst van het ondernemingsrecht – het ondernemingsrecht van de toekomst, Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht deel 99, Deventer: Kluwer 2015, p. 537 – 547
  • ‘Awater en de andere(n), WPNR 2017 2017 (7141), p. 231 – 234

Lidmaatschappen

  • Vereniging Corporate Litigation
  • Vereeniging Handelsrecht

Registratie rechtsgebiedenregister

Behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur. Mr. drs. J.A. Terstegge heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op het geregistreerd rechtsgebied.

Nieuws geschreven door Jeroen Terstegge

Nieuwsoverzicht