•  

Jaap Feenstra

Of counsel

Specialisatie

Jaap is gespecialiseerd in de diverse onderdelen van het Europese recht en het Mededingingsrecht, waaronder de regels in publieke aanbestedingen, commerciële activiteiten van overheidsinstellingen, privatisering, staatssteun en mededingingsprocedures (onderzoek van kartels, misbruik van machtspositie en meldingen van fusies en overnames bij toezichthouders als ACM en de Europese Commissie).

Ervaring

Jaap heeft aanzienlijke ervaring bij het adviseren van cliënten die werkzaam zijn op het terrein van de productie en de distributie van energie, en media. Hij stond cliënten bij in geschillen en procedures bij de Europese Commissie, de Europese rechters in Luxemburg, Nederlandse rechterlijke instellingen, ACM en andere toezichthoudende organen. Hij was betrokken in diverse ACM concentratieprocedures (ook tweede fase) in sectoren als kabelnetwerken, beschuit, industriële gassen en dagbladen.

Of counsel Jaap Feenstra is noted for his expertise in EU environmental regulations. – Legal 500 EMEA 2019

Hij staat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) bij in het geschil bij de ACM en het landelijk dagblad De Telegraaf inzake de beschikbaarstelling van omroepprogrammagegevens voor de vervaardiging van weekoverzichten in gidsen. Daarnaast was hij betrokken bij diverse ACM en Europese Commissie onderzoeken in de sectoren van industriële gassen, bier, fietsen, suiker, meel, de bouwsector, catering, schoonmaak en bewakingsdiensten, retail en consumentenelektronica. Hij stond cliënten bij in civiele procedures met betrekking tot benzinestationcontracten, sport sponsoring en eigendomsrestricties in regelingen betreffende kerncentrales.

Jaap adviseert ondernemingen en branche organisaties over diverse categorieën contracten en samenwerking, zoals selectieve distributie, franchise netwerken, beleid van supermarkten inzake inkoopprijzen, industriële contracten, video on demand diensten, samenwerking inzake retoursystemen voor verpakking van consumentenartikelen, samenwerking op het gebied van internationale spoorrailverbindingen en monopolies inzake dienstverlening op luchthavens.

Jaap is afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen in 1980 en heeft na een korte academische carrière gedurende meer dan 20 jaar gewerkt bij het Rotterdamse kantoor Nauta Dutilh. In 2014 stapte hij over naar het kantoor Ploum.

Vermeldingen in Chambers Europe

“Clients appreciate Jaap’s calm approach and structured, logical thinking” (2014). Chambers Europe 2010: he is “more than outstanding in terms of his dedication” remarked a client, adding that he has “great communication skills and gives practical and understandable advice.”

Lidmaatschappen

  • Nederlandse Vereniging van Europees Recht
  • Nederlandse Juristen Vereniging
  • Vereniging voor Mededingingsrecht
  • Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Vereniging inzake Media en Telecommunicatie Recht (bestuurslid)