•  

Eva Kranenburg

Kandidaat-notaris

Eva Kranenburg werkt als kandidaat-notaris bij Ploum.

Specialisatie

Eva houdt zich voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht, waaronder begrepen het begeleiden van cliënten bij fusies en splitsingen, het oprichten van rechtspersonen en het wijzigen van statuten. Na haar studie Notarieel recht is Eva als kandidaat-notaris werkzaam geweest bij twee Rotterdamse notariskantoren, waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in zowel het vastgoed als het ondernemingsrecht.

Nevenfuncties

  • Penningmeester in het bestuur van de Rotterdamse Ring van notarissen en kandidaat-notarissen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).