•  

Elies Eelkman Rooda

Advocaat

Elies (1965) is in 1990 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Zij is in 2000 bij Ploum in dienst getreden en is gespecialiseerd in nationaal en internationaal contracteren. In 2007 heeft zij de Grotius specialisatieopleiding Nationaal & Internationaal Contracteren cum laude afgesloten. In 2009 en 2010 heeft Elies de praktijkleergang Ondernemingsrecht gevolgd; in 2012 de leergang Arbitrage. Beide postdoctorale opleidingen heeft zij met succes afgerond. Voor de NEVOA (Beroepsorganisatie voor Bedrijfsjuridische Adviseurs) heeft Elies eind 2013 een (verdiepings)cursus Franchise verzorgd. Elies is advocaat-medewerker.

Op het gebied van contractrecht adviseert en begeleidt Elies cliënten langs het gehele traject van totstandkoming (opstellen en uitonderhandelen) tot beëindiging van commerciële overeenkomsten. Ook het adviseren over, en het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden komt in de praktijk veel voor. Daarnaast procedeert Elies regelmatig. Waar nodig worden kortgeding- of bodemprocedures gevoerd, al dan niet voorafgegaan door het treffen van bewarende maatregelen. Onder het mom ‘principes zijn duur’ gaat een procesadvies vergezeld van een uitvoerige procesanalyse, waarbij ook minder vergaande oplossingen en alternatieve geschillenbeslechting aan de orde komen.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Elies Eelkman Rooda heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Burgerlijk procesrecht: sub rechtsgebied Arbitrage, sub rechtsgebied Beslag- en executierecht en sub rechtsgebied Litigation;
  • Ondernemingsrecht: sub rechtsgebied Agentuur en distributie en sub rechtsgebied Bestuurdersaansprakelijkheid; en
  • Verbintenissenrecht.

Op grond van deze registratie is Elies Eelkman Rooda verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Nieuws geschreven door Elies Eelkman Rooda

Nieuwsoverzicht