•  

Dorine ten Brink

Advocaat, partner

Dorine (1968) is in 1991 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Bedrijfsrecht en privaatrecht). Dorine is haar loopbaan gestart bij NautaDutilh. Zij was in 1995 een van de oprichters van Ploum en is werkzaam als advocaat (partner).

Dorine is inmiddels ruim 20 jaar werkzaam in de praktijk van de commerciële contracten en commerciële geschillen. Daarbinnen heeft zij zich gespecialiseerd in ICT-contracten en ICT-geschillen, een terrein waarop zij inmiddels alweer ruim 20 jaar actief is. Zij geeft strategisch advies en onderhandelt over contracten op het gebied van outsourcing, licentie, maatwerksoftware, systeemintegratie, service levels, beheer en onderhoud, e-commerce, cloud computing en escrow, waarbij onder meer privacy aspecten veelvuldig aan de orde zijn. Dorine adviseert ook regelmatig over contracten op het gebied van agentuur en distributie, (internationale) koop en algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden.

Daarnaast is Dorine veelvuldig betrokken bij civiele procedures in onder andere mislukte automatiseringsprojecten en in geschillen over toerekenbare tekortkomingen, ontbindingen, opzegging, bevoegdheid, prijs/betaling, aansprakelijkheid en onrechtmatige daad. Arbitrages hebben daarbij haar bijzondere belangstelling. Dorine heeft o.a. geprocedeerd bij het NAI, de SGOA en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Daarnaast is zij als secretaris verbonden aan de scheidsgerechten van het Koninklijk Comité van Graanhandelaren en NOFOTA (brancheverenigingen in de commodity trade), waar zij het juridisch geweten is van de arbiters en de arbitrale vonnissen in concept voorbereidt. Tot slot is Dorine actief als lid van 1370 Group, een internationale groep van advocaten die zich focust op (internationale) arbitrages.

Lidmaatschappen

 • Beroepscommissie Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR), SGRZ en het Calamiteitenfonds.
 • Vereniging voor Informaticarecht Advocaten (VIRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)
 • Nederlandse Vereniging voor Privacy Recht (VPR)
 • Dutch Arbitration Association (DAA)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVP)
 • Vereniging voor Reis en Recht (VRR)

Nevenactiviteiten

 • Voorzitter Raad van Commissarissen HAP Midden Holland
 • Redactiesecretaris Tijdschrift voor Arbitrage (TvA)
 • Secretaris van het scheidsgerecht van het Koninklijk Comité van Graanhandelaren
 • Secretaris van het scheidsgerecht van NOFOTA
 • Vertrouwenspersoon Vereniging CPCO Krimpenerwaard (Vereniging voor Protestants- Christelijk Primair Onderwijs)

Publicaties

 • ‘Collectieve actie en arbitrage in Nederland’, Th. P. ten Brink, TvA, 2019/2.
 • ‘Partijautonomie onder de nieuwe Arbitragewet: een belangrijke stap voorwaarts; Maar is het vanuit internationaal perspectief genoeg?’, NTHR speciale editie, 2015
 • ‘Het gebruik van arbitrage en bindend advies in de verzekeringspraktijk vanuit perspectief van partijen’, N. Vloemans en Th.P. ten Brink, OO&R Bundel, 2014

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Dorine ten Brink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht: sub rechtsgebied arbitrage, sub rechtsgebied beslag en executierecht en sub rechtsgebied ligitation;
 • ICT-Recht: sub rechtsgebied Privacy recht; en
 • Verbintenissenrecht: sub rechtsgebied agentuur en sub rechtsgebied distributierecht.

Op grond van deze registratie is Dorine ten Brink verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.