•  

Dorine ten Brink

Advocaat, partner

Dorine (1968) is in 1991 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (Bedrijfsrecht en privaatrecht). Dorine is haar loopbaan gestart bij NautaDutilh. Zij was in 1995 een van de oprichters van Ploum en is werkzaam als advocaat (partner).

Dorine is inmiddels ruim 20 jaar werkzaam in de praktijk van de commerciële contracten en commerciële geschillen. Daarbinnen heeft zij zich gespecialiseerd in ICT-contracten en ICT-geschillen, een terrein waarop zij inmiddels alweer ruim 20 jaar actief is. Zij geeft strategisch advies en onderhandelt over contracten op het gebied van licentie, SaaS- en PaaS-diensten, cloud-diensten, e-commerce (webshops), maatwerksoftware, systeemintegratie, service levels, beheer en onderhoud en escrow. Dorine adviseerde al over privacy vraagstukken onder de voorgangers van de AVG (de WPR en de Wbp), maar met de inwerkingtreding van de AVG per 25 mei 2018 werd privacy echt een “hot issue”. Dorine adviseert over alle aspecten op dit gebied, inclusief complexe internationale data transfers, klokkenluidersregelingen (whistleblower policies), online digital marketing, verkoop van databestanden en datalekken.

Dorine adviseert ook regelmatig over contracten op het gebied van agentuur en distributie, (internationale) koop en algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden.

Daarnaast is Dorine veelvuldig betrokken bij civiele procedures in onder andere mislukte automatiseringsprojecten en in geschillen over toerekenbare tekortkomingen, ontbindingen, opzegging, bevoegdheid, prijs/betaling, aansprakelijkheid en onrechtmatige daad. Arbitrages hebben daarbij haar bijzondere belangstelling. Dorine heeft o.a. geprocedeerd bij het NAI, de SGOA en de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Dorine is als secretaris verbonden aan de scheidsgerechten van het Koninklijk Comité van Graanhandelaren en NOFOTA (brancheverenigingen in de commodity trade), waar zij het juridisch geweten is van de arbiters (uit de branche afkomstige leken) en de arbitrale vonnissen in concept voorbereidt. Als redactiesecretaris van het gezaghebbende Tijdschrift voor Arbitrage werkt Dorine nauw samen met de top van de Nederlandse arbitragewereld en is zij zeer goed ingevoerd in de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Tot slot is Dorine per 1 juli 2020 benoemd tot voorzitter van de Commissie van Beroep van SGR, SGRZ en het Calamiteitenfonds. De Commissie doet in de vorm van bindend advies uitspraak in geschillen in de reisbranche tussen deelnemers (veelal reisorganisators) en SGR, SGRZ en het Calamiteitenfonds.

Lidmaatschappen

 • DAA (Dutch Arbitration Association)
 • NVVP (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht)
 • NVvIR (Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie & Recht)
 • Vereniging voor Informaticarecht Advocaten (VIRA)
 • VPR-A (Vereniging voor Privacyrecht – Advocaten)

Nevenactiviteiten

 • Redactiesecretaris van Tijdschrift voor Arbitrage (‘TvA’)
 • Vaste secretaris van de scheidsgerechten in arbitrages die onder auspiciën van Het Koninklijke Comité van Graanhandelaren plaatsvinden
 • Vaste secretaris van de scheidsgerechten in arbitrages die onder auspiciën van NOFOTA (Netherlands Oils, Fats and Oilseeds Trade Association) plaatsvinden
 • Voorzitter van de Commissie van Beroep van SGR, SGRZ en het Calamiteitenfonds

Publicaties

 • ICT-geschillen en arbitrage, Th.P. ten Brink, gepubliceerd in: C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer & C.L. Schleijpen (red.), Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI, Onderneming & recht nr. 113, Deventer: Wolters Kluwer 2019
 • Lustrumcongres 70-jarig bestaan Nederlands Arbitrageinstituut (NAI), Th.P. ten Brink, TvA 2019/63
 • Collectieve actie en arbitrage in Nederland, mr. B. van Zelst en Th.P. ten Brink, TvA 2019/2
 • Het Nederlandse bankbeslag: hoe kunnen de knelpunten worden opgelost?, Th.P. ten Brink, M.H. Gardien en S.E. Poutsma, gepubliceerd in: S.J.W. van der Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag- en executierecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2018
 • NAI – CEPANI Joint Colloquium “Tribunal Secretaries”, Th.P. ten Brink, TvA 2018/30
 • Gezag van gewijsde van arbitrale vonnissen, Th.P. ten Brink, TvA 2016/67
 • Verslag NTHR-symposium “De Nieuwe Arbitragewet”, Th.P. ten Brink, TvA 2015, 66
 • NAI Arbitragereglementsymposium “NAI 65 jaar jong!” – Nieuw NAI Arbitragereglement, Th.P. ten Brink, TvA 2015/19
 • Partijautonomie onder de nieuwe Arbitragewet: een belangrijke stap voorwaarts. Maar is het vanuit internationaal perspectief genoeg?, Th.P. ten Brink, NTHR 2015, 2, p. 81
 • Het gebruik van arbitrage en bindend advies in de verzekeringspraktijk vanuit het perspectief van partijen, N. Vloemans en Th.P. ten Brink, gepubliceerd in: C.J.M. Klaassen, N. van Tiggelen-van der Velde, P.E. Ernste & A.Ch.H. Franken (red.), Verzekering en ADR, Onderneming & recht nr. 83, Deventer: Wolters Kluwer 2014

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Dorine ten Brink heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Burgerlijk procesrecht: sub rechtsgebied arbitrage, sub rechtsgebied beslag en executierecht en sub rechtsgebied ligitation;
 • ICT-Recht: sub rechtsgebied Privacy recht; en
 • Verbintenissenrecht: sub rechtsgebied agentuur en sub rechtsgebied distributierecht.

Op grond van deze registratie is Dorine ten Brink verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.