•  

Dennis Zieren

Advocaat, partner

Dennis (1970) is in 1995 afgestudeerd aan de Universiteit Leiden en is sinds 1999 werkzaam bij Ploum (vanaf 2006 als partner). Vanuit een brede commerciële advies- en procespraktijk heeft Dennis zich vanaf 2000 nader gespecialiseerd in eerst het IT & Privacyrecht en later ook in het aanbestedingsrecht.

Hierdoor heeft Dennis ruime kennis en ervaring op het gebied van het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van IT-contracten voor zowel serviceproviders als afnemers. Ook staat Dennis geregeld cliënten bij in procedures op het gebied van het IT-recht. Zowel in procedures voor de rechter als in arbitrageprocedures. Vanuit zijn vakgebied is Dennis o.a. actief binnen het Platform Outsourcing Nederland.

Vanuit de IT-praktijk is het Europese- en nationale aanbestedingsrecht een belangrijk onderdeel van de praktijk van Dennis gaan vormen. Inmiddels beperkt de kennis en ervaring van Dennis op gebied van het aanbestedingsrecht zich dan ook niet meer tot de IT-sector, maar staat Dennis zowel aanbestedende diensten als inschrijvers/gegadigden vanuit in verschillende sectoren, waaronder maar niet uitsluitend de bouw-, de energie- ,  onderwijs-, verzekeringen- en de zorgsector. Naast het adviseren en procederen over de aanbesteding  van reguliere overheids- en speciale sectoropdrachten, houdt Dennis zich bezig met andere aanbestedingsrechtelijke onderwerpen zoals concessies, quasi inbesteden, horizontale publieke samenwerking, 2B-diensten, private aanbestedingen en Best Value Procurement/Prestatieinkoop.

Dennis heeft twee postdoctorale Grotius specialisatieopleidingen afgerond: Informaticarecht (2002) en Europees en Nederlands aanbestedingsrecht (2009).

Dennis heeft in zijn praktijk veel cliënten in de zorgsector en maakt daardoor, behalve van het Team Technologie, Media en Telecom, ook deel uit van het Team Zorg van Ploum.

Voorts vervult Dennis verschillende nevenfuncties; hij is onder andere bestuurslid van het Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting.

Publicaties

  • ‘Innovatie binnen IT Outsourcing Relaties’, co-auteur, Platform Outsourcing Nederland, 2014

Lidmaatschappen

  • ITechLaw
  • Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht (NVvA)
  • Nederlandse Vereniging voor Informaticatechnologie en Recht (NVvIR)
  • Vereniging Privacy Recht (VPR)
  • Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA)

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Dennis Zieren heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Aanbestedingsrecht; en
  • ICT-recht: sub rechtsgebied privacy recht.

Op grond van deze registratie is Dennis Zieren verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.