•  

Deborah Nizamoeddin

Advocaat

Deborah Nizamoeddin (1980) is lid van de sectie Ondernemingsrecht. Tevens is zij lid van het Team Energie van Ploum.

Deborah is gespecialiseerd in fusies en overnames en in het energierecht. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van en adviseren over (inter)nationale M&A transacties (in het bijzonder energiegerelateerde projecten zoals offshore energieprojecten), herstructureringen en ondernemings- en energierechtelijke kwesties, alsmede in het opstellen en (uit)onderhandelen van commerciële energiecontracten.

Deborah studeerde in 2003 af aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij heeft een LL.M in Privaatrecht en een LL.M in Strafrecht. Na haar afstuderen is zij werkzaam geweest als gerechtssecretaris strafrecht bij de Rechtbank Rotterdam (locatie Dordrecht) en als jurist bij het Ministerie van Justitie. Van 2008 tot en met 2015 werkte Deborah als advocaat bij een groot Nederlands advocatenkantoor in Rotterdam.

Deborah is lid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht (NeVER) en publiceert regelmatig in vakliteratuur en tijdschriften.

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Deborah Nizamoeddin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Ondernemingsrecht: sub rechtsgebied fusies en overnames.

Op grond van deze registratie is Deborah Nizamoeddin verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.