•  

Neem contact op

Caspar Janssens

M +31 6 5138 5373
E c.janssens@ploum.nl

Print mijn CV

Caspar Janssens

Advocaat bij de Hoge Raad, of counsel

Caspar is advocaat bij de Hoge Raad. Als of counsel is hij werkzaam binnen de sectie Trade, Customs & Logistics.

Specialisatie: handelsgeschillen, het consumentenrecht en het burgerlijk procesrecht

Als cassatieadvocaat adviseert en procedeert Caspar veel in civiele zaken bij de Hoge Raad, maar ook in zaken bij lagere rechters. Hij bestrijkt een breed terrein van het civiele recht, met een focus op handelsgeschillen, het consumentenrecht en het burgerlijk procesrecht.

Caspar wordt met grote regelmaat door andere advocaten als klankbord ingeschakeld. Dat gebeurt niet alleen met het oog op een mogelijk cassatieberoep, maar ook om samen tot de beste processtrategie te komen.

Achtergrond

Na een bancaire carrière heeft Caspar in 2004 de overstap naar de advocatuur gemaakt. Vanaf zijn eerste dag als advocaat heeft Caspar zich intensief beziggehouden met het voeren van complexe gerechtelijke procedures, waaronder civiele cassaties. Als ervaren cassatieadvocaat heeft Caspar met succes de proeve van bekwaamheid afgelegd, waarmee hij is toegelaten tot de Balie bij de Hoge Raad.

Caspar is lid van de Adviescommissie burgerlijk procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en is auteur van de jaarlijkse Kroniek aansprakelijkheidsrecht in het Advocatenblad. Verder publiceert hij regelmatig annotaties en artikelen in diverse juridische tijdschriften en wordt hij vaak in de landelijke media als deskundige gevraagd zijn mening over juridische onderwerpen te geven.

Voorbeelden recent werk

 • HR 13 juli 2018, Is een verkopende NVM-makelaar jegens de kopers van een huis aansprakelijk voor de vermelding van een onjuiste woonoppervlakte die niet is gemeten volgens de voor NVM-makelaars verplichte meetinstructie?
 • HR 24 maart 2017Werkgeversaansprakelijkheid bij beroepsziekte (mesothelioom). Is het beroep van de werkgever op verjaring van de vordering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar?
 • HR 24 februari 2017, Hoe moet een brief worden uitgelegd waarin een beroep op een financieringsvoorbehoud wordt gedaan?
 • HR 25 november 2016, Namens de Consumentenbond opgetreden in een prejudiciële vragenprocedure over de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, met name over de veertiendagenbrief
 • HR 9 mei 2014Bij een sanering van gebonden asbest wordt losgebonden (spuit)asbest aangetroffen. De Koper van het gebouw legt alleen de aanwezigheid van het losgebonden (spuit)asbest aan zijn vordering ten grondslag. Begon klachttermijn te lopen na de eerdere ontdekking van het gebonden asbest?
 • HR 12 april 2013, maken de stoelen van Fikszo en H3 inbreuk op de Tripp Trapp kinderstoel van Stokke?
 • HR 1 juni 2012, Was de samenwerkingsovereenkomst met Mediq Apotheken nietig omdat die een verboden strekking had?

Lidmaatschappen en nevenfuncties

Publicaties

 • Caspar Janssens, Mirjam Louws en Petra Chao, Kroniek aansprakelijkheidsrecht 2018, Advocatenblad 2019/6
 • Caspar Janssens en Vincent Hofman, Modernisering bewijsrecht en de rol van de advocaat in de voorfase, Advocatenblad 2018/7
 • Caspar Janssens, Petra Chao en Vincent Hofman, Kroniek aansprakelijkheidsrecht 2017, Advocatenblad 2018/6
 • Caspar Janssens, De proceskostenveroordeling in IE-zaken, Advocatenblad 2016/6