•  

Neem contact op

Brigitte Ebben

M +31 6 1353 8548
E b.ebben@ploum.nl

Print mijn CV

Brigitte Ebben

Advocaat

Brigitte is in 2013 cum laude afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, master Staats- en Bestuursrecht. Tijdens haar studie heeft zij verschillende juridische functies vervuld en heeft zij meerdere stages gelopen, zowel in de advocatuur als bij de overheid. Zo werkte zij als juridisch adviseur bij de gemeente Rotterdam.

Specialisatie

Brigitte is gespecialiseerd op het gebied van omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht) in brede zin, waaronder: de Wabo, de Wet milieubeheer, natuur en ecologie, vergunningsprocedures en handhaving.

Ervaring

Brigitte heeft veel ervaring met het begeleiden van en bijdragen aan grootschalige projecten zoals het voorbereiden van aanvragen voor revisievergunningen en maatwerkverzoeken voor de chemische industrie en diverse tankopslagbedrijven. Brigitte voert bovendien voor verschillende bedrijven compliance checks uit, veelal op het gebied van het Activiteitenbesluit. Zij houdt zich daarnaast bezig met de regelgeving omtrent (zeer zorgwekkende) stoffen, meer specifiek de kwalificatie hiervan. In 2019 is Brigitte in de Legal 500 vermeld als ‘recommended laywer’ op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht. Brigitte is bovendien lid van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Gouda.

Publicaties

  • ‘Het melden van ongewone voorvallen’, co-auteur Mr M.G.J. Maas-Cooymans, Tijdschrift voor omgevingsrecht, december 2014

Lidmaatschappen

  • Vereniging voor bestuursrecht (VAR)
  • Vereniging voor Milieurecht (VMR)