•  

Arjen van de Belt

Kandidaat-notaris

Specialisatie

Binnen het notariaat van Ploum houdt Arjen zich vooral bezig met zaken op het gebied van het ondernemingsrecht en notariële zekerheidsdocumentatie (pand- en hypotheekrechten) en de begeleiding van specifieke vastgoedtransacties.

Achtergrond

Sinds 2020 is Arjen werkzaam bij Ploum, waar hij cliënten met name adviseert en assisteert op het gebied van het nationale en internationale ondernemingsrecht. Hij heeft eind 2012 zijn studie Notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Daarna heeft hij zeven jaar ervaring opgedaan als kandidaat-notaris bij een groot internationaal advocatenkantoor. Hij is betrokken bij (her)structureringen van concerns en samenwerkingsverbanden, financieringsrondes, de begeleiding van fusies en overnames, het opzetten van joint ventures en het oprichten van vennootschappen, stichtingen en coöperaties. Daarnaast is hij is gespecialiseerd in het begeleiden van cliënten bij de ondernemingsrechtelijke aspecten van (inter)nationale financieringstransacties en de bijbehorende vestiging van notariële zekerheden. Arjen begeleidt verder nog vastgoedtransacties, met name in de energiesector, waaronder de vestiging van opstalrechten en hypotheekrechten. Hij is lid van het Team Energie van Ploum.