•  

Alexandra Danopoulos

Advocaat, partner

Alexandra is werkzaam als advocaat op de sectie bestuursrecht .

Specialisatie: bestuursrecht en omgevingsrecht

Alexandra is gespecialiseerd in het bestuursrecht en in het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening en milieurecht) in brede zin, waaronder: de Wabo, de Wet milieubeheer, de Waterwet, EVOA, vergunningsprocedures en toezicht en handhaving en in het Energierecht. Alexandra werkt op de sectie Bestuursrecht en adviseert en procedeert onder andere over vergunningen en handhavingsprocedures. Daarnaast is Alexandra gespecialiseerd in het Energierecht en adviseert zij over Energiewet- en regelgeving.

Handhavingskwesties en vergunningprocedures

Alexandra adviseert cliënten in handhavingskwesties en over vergunningsprocedures in verschillende sectoren, waaronder de opslag – en transportsector en de bouwsector. Zij heeft ruime ervaring met adviseren van en procederen voor grote ondernemingen op het gebied van het levensmiddelenrecht, het omgevingsrecht, het milieurecht (o.a. bodem, externe veiligheid), en het algemeen bestuursrecht. Haar bijzondere focus ziet op toezicht en handhavingskwesties (o.a. bestuurlijke strafbeschikkingen), waaronder bezoeken en optredens van inspecties (NVWA, SZW, IL&T, DCMR) en vergunningen. Alexandra heeft ruime ervaring in het voeren van procedures op het gebied van zowel het bestuursrecht als het civiele recht.

Alexandra is sinds 2009 advocaat en tevens werkzaam geweest als Senior Legal Counsel bij een grote baggermaatschappij waar zij heeft geadviseerd over verschillende infrastructurele projecten. Voorafgaand aan de advocatuur werkte zij zes jaar als universitair docent en promovenda (Europees) bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zij is gepromoveerd op het onderwerp: ‘Geschilbeslechting door de OPTA. Een voorbeeld voor geschilbeslechting in het bestuursrecht?’. Het onderzoek ziet op regulering en handhaving door de ACM in de Telecom- en Energiesector.

Verstand van zaken, is meer dan juridische kennis

Door haar ervaring buiten de advocatuur als bedrijfsjurist is voor Alexandra nog eens bevestigd dat de cliënt behoefte heeft aan praktisch juridisch advies dat kan bijdragen aan de oplossing van een juridisch probleem. Alexandra is pragmatisch ingesteld en denkt graag proactief mee met haar cliënten. Naast haar praktijk geeft Alexandra regelmatig cursussen over verschillende bestuursrechtelijke en milieurechtelijke onderwerpen. Ook publiceert zij op deze gebieden.

Voorbeelden recent werk

 • Adviseren en procederen over een omgevingsvergunning milieu en de voorwaarden inzake de PGS15 voor een short sea terminal in de Rotterdamse haven en het adviseren van overige terminals inzake handhavingskwesties met betrekking tot de PGS15.
 • Adviseren en procederen inzake handhaving van de Wegenverkeerswet. Alexandra heeft met succes een procedure gevoerd waarbij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 4 maart 2015 tot het oordeel is gekomen dat de regeling waarin het alcoholslotprogramma was opgenomen onverbindend was, omdat die in een substantieel aantal gevallen onevenredig kon uitwerken.
 • Advisering inzake Europees bestuursrecht voor het NextTrust project, een project in de logistieke sector ter verbetering van de samenwerking van efficiëntie en duurzaamheid.

Lidmaatschappen en nevenfuncties

Publicaties

 • Status PGS’en toegelicht; geen wetten maar richtlijnen, Gevaarlijke Lading, april 2015
 • Annotatie bij de uitspraak van het CBb van 28 november 2013, Delta/Neeltje Jans, AB 2014/204
 • Annotatie bij de uitspraak van het CBb van 17 oktober 2012, Alticom en NOVEC/OPTA, Mediaforum 2013-3
 • Annotatie bij vonnis van de rechtbank ’s-Gravenhage van 18 juli 2012, met G.A. van der Veen, AB 2012/395
 • ‘Naming en Shaming door de OPTA: Kunnen nog niet onherroepelijk geworden boetes openbaar worden gemaakt?’, met mr. D. Van Tilborg, Tijdschrift voor Toezicht, 2011/2
 • ‘Geschilbeslechting door de OPTA. Een voorbeeld voor geschilbeslechting in het bestuursrecht?’ Nijmegen: Wolf Legal publishers, 2009 – Annotatie bij CBb 6 april 2006, Computerrecht 1/2007

Rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten

Alexandra Danopoulos heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Algemene praktijk: sub rechtsgebied bestuursrecht en sub rechtsgebied burgerlijk recht; en
 • Omgevingsrecht: sub rechtsgebied milieurecht, sub rechtsgebied natuurbeschermingsrecht, sub rechtsgebied ruimtelijk bestuursrecht en sub rechtsgebied waterrecht.

Op grond van deze registratie is Alexandra Danopoulos verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Alexandra Danopoulos – Very practical, good listener and knows how the business thinks. – Legal 500 EMEA 2020