• Nieuws

Sms- en WhatsApp-berichten van ambtenaren zijn (voorlopig?) opvraagbaar met een beroep op de Wob

23 april 2018
Bestuursrecht

De rechtbank Midden-Nederland oordeelde onlangs dat sms- en WhatsApp-berichten onder omstandigheden opvraagbaar zijn met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”). Dat is volgens de rechtbank het geval als deze staan op telefoons met een abonnement op naam van een bestuursorgaan.

Tegen de uitspraak is hoger beroep ingesteld. Het is onzeker of het oordeel van de rechtbank gevolgd zal worden door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Toch verdient deze uitspraak zeker aandacht. Het is voor het eerst dat de rechter een oordeel velt over de vraag of sms- en Whatsapp-berichten onderwerp kunnen zijn van een Wob-verzoek. De uitkomst zal voor veel ambtenaren en bestuursorganen een verrassing zijn geweest. De verplichting om sms- en WhatsApp-berichten op te zoeken en te beoordelen in het kader van een Wob-verzoek zou een forse uitbreiding betekenen van de werklast van bestuursorganen.

Stephan Sluiter en Richard van Oevelen hebben de uitspraak daarom becommentarieerd in een annotatie die onlangs is gepubliceerd in De Gemeentestem. Zij zijn kritisch over de argumentatie van de rechtbank, gelet op de wettekst en de praktische gevolgen. Zij geven bestuursorganen de tip om duidelijke interne regels vast te stellen voor het gebruik van sms- en Whatsapp-berichten bij de uitvoering van publieke taken. Zo zou bepaald kunnen worden dat communicatie over bestuurlijke aangelegenheden uitsluitend plaatsvindt via telefoon en e-mail. Op die manier is duidelijk waar de informatie te vinden is die onder de reikwijdte van de Wob valt en wordt voorkomen dat de telefoons van alle medewerkers moeten worden doorgelicht bij elk Wob-verzoek.

Vragen of opmerkingen?

Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Stephan Sluiter en Richard van Oevelen via s.sluiter@ploum.nl en r.vanoevelen@ploum.nl.

Meer informatie

Print dit artikel