• Nieuws

Safe Harbour – Pas op met het (zomaar) doorgeven van persoonsgegevens naar de VS

14 januari 2016
Privacy

Sinds oktober 2015 staat de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS op losse schroeven. Dit heeft alles te maken met de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

Hierin werd de regeling van de Europese Commissie voor doorgifte van data naar de Verenigde Staten (de Safe Harbour-overeenkomst) onrechtmatig verklaard omdat er onvoldoende waarborgen zijn bij de doorgifte van data naar de Verenigde Staten. In de VS bestaat namelijk geen algemene privacywetgeving. Om dit probleem op te lossen was de Safe Harbour-overeenkomst in het leven geroepen. Deze overeenkomst hield in dat in de Verenigde Staten alleen sprake was van een passend beschermingsniveau bij organisaties die zich hielden aan de zogeheten Safe Harbour Principles. Maar na de uitspraak van het Europees Hof is deze overeenkomst nu niet meer geldig.

De uitspraak van het Europees Hof geeft eens te meer aan dat privacy een fundamenteel grondrecht is in Europa en ook zo gerespecteerd moet worden. Dit is derhalve positief voor de burgers van wie de persoonsgegevens de hele wereld over gaan. Voor bedrijven is de uitspraak minder rooskleuring.

Bedrijven die nu met een beroep op de Safe Harbour-overeenkomst persoonsgegevens doorgeven aan de Verenigde Staten, handelen in strijd met de wet. De Europese privacytoezichthouders hebben aangegeven dat als eind januari 2016 geen (politieke) oplossing is gevonden, zij zullen gaan optreden. Het is daarom van groot belang dat bedrijven hun huidige werkwijze voor doorgifte van persoonsgegevens aan de VS onder de loep nemen en mogelijke privacyrisico’s wegnemen.

Binding Corporate Rules kunnen een oplossing zijn of een expliciete toestemming van de burger om gegevens door te geven. Duidelijkheid en eenduidigheid is momenteel echter ver te zoeken nu de nationale toezichthouders verschillende opvattingen hebben over de interpretatie en uitwerking van de uitspraak. Eind januari 2016 zullen we hopelijk meer weten en kunnen we u ook van meer specifiek advies voorzien aangaande dit onderwerp.

Dit artikel is geschreven door Ady van Nieuwenhuizen.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in het privacy-recht? Meld u dan aan voor de Privacy Nieuwsbrief.