• Nieuws

Waar let de toezichthouder op bij het omgaan met gevaarlijke stoffen?

15 november 2019
Bestuursrecht - Strafrecht, economisch strafrecht en milieustrafrecht - Handhaving en sancties

Het werken in de (petro)chemische industrie, in de tankopslag of in de transport- en logistieksector kenmerkt zich door de risico’s die hiermee gemoeid zijn. Dit kunnen risico’s zijn voor werknemers, voor het milieu of allebei.

 

Diverse overheidsdiensten zien toe op de naleving van de wet- en regelgeving die hiermee gemoeid gaan. Zo wordt op het gebied van de Arbeidsomstandhedenwetgeving gehandhaafd door ISZW.

 

Sancties

Overtredingen van de regelgeving kunnen tot variërende sancties leiden. Er zijn bestuursrechtelijke sancties, zoals de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete, en er zijn strafrechtelijke sancties. In uiterste gevallen kunnen bedrijven miljoenenboetes krijgen. Maar ook natuurlijke personen worden steeds vaker vervolgd. Ook wordt het steeds meer gemeengoed om verdiensten die samenhangen met het plegen van strafbare feiten terug te vorderen. Het niet opvolgen van de Arbo-eis kan leiden tot bestuursrechtelijke consequenties of strafrechtelijke vervolging.

 

Wetten en regels

Bij controles of opsporingsonderzoeken moet de overheid zich vanzelfsprekend zelf ook aan de regels houden. Die staan in de bijzondere wetten en in algemenere wetten. De regels zijn niet allemaal bekend bij bedrijven. Wanneer moet je nu meewerken en wanneer niet? Wanneer moet je gevraagd informatie verstrekken en wanneer niet? Ook vragen veel cliënten zich af wanneer hun werknemers nu het risico lopen om met sancties te maken te krijgen. Wat moet je doen als de overheid plotseling op de stoep staat en allerlei locaties wilt doorzoeken of mensen wilt verhoren?

 

Workshops

Op 11 december geeft Ploum een workshop op de Stoffendag in Ede over toezicht en handhaving op het gebied van gevaarlijke stoffen. Tevens verzorgen wij inhouse trainingen op dit gebied. De inhouse trainingen worden volledig op maat gemaakt, afhankelijk van de vraag van de cliënt wordt de lengte van de workshop bepaald: variërend van een uur tot meerdere dagen. Tijdens de trainingen wordt de theorie behandeld met voorbeelden uit de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan uw rechten en plichten wanneer u te maken krijgt met overheidsbezoeken. Het gaat vaak om grote belangen en als er iets misgaat, is dit niet meer terug te draaien.

 

Interesse in deze trainingen? Neem dan contact op met Jouko Barensen.

 

 

 

Meer informatie

Print dit artikel