• Nieuws

Retailbranche blijft onrustig: na V&D, Perry Sport en Schoenenreus, nu ook Scheer & Foppen failliet

16 juni 2016
Faillissementsrecht

Opnieuw is een bekende naam in de retailbranche failliet gegaan: op 14 juni 2016 heeft de rechtbank Gelderland Scheer & Foppen in staat van faillissement verklaard. Scheer & Foppen is een elektronicazaak met circa 55 vestigingen in Nederland. Een faillissement is voor de leveranciers van de failliete onderneming slecht nieuws. Zeker als u goederen hebt geleverd, maar nog geen (volledige) betaling hebt ontvangen. Als leverancier staat u wellicht toch niet helemaal met lege handen. Enkele tips voor leveranciers die geconfronteerd worden met een faillissement van hun afnemer.

Maak u zelf kenbaar

Snel acteren is vereist. Stuur zo spoedig mogelijk een brief naar de curator waarin u aangeeft dat u leverancier van de gefailleerde vennootschap bent en nog een openstaande vordering heeft. Het is belangrijk om bij die brief de overeenkomst en de openstaande facturen te voegen.

Eigendomsvoorbehoud

Veel leveranciers hebben in hun algemene voorwaarden of distributieovereenkomst wel een bepaling opgenomen waarin staat dat – kort gezegd – ondanks de aflevering van de zaken de eigendom wordt voorbehouden tot het tijdstip van betaling. Het is belangrijk hier in de brief richting de curator uitdrukkelijk een beroep op te doen.

Zeker wanneer het eigendomsvoorbehoud is opgenomen in de algemene voorwaarden ontstaat vaak de discussie of die algemene voorwaarden – en dus de bepaling over het eigendomsvoorbehoud – wel van toepassing zijn. Zorg er dus voor dat uw algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld en de wederpartij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Recht van reclame

Een veel minder bekende mogelijkheid is het wettelijk geregelde recht van reclame. Dit geeft u de bevoegdheid uw goederen op te eisen bij de curator. De wet geeft u twee termijnen waarbinnen u zich daarop kunt beroepen. Of binnen 60 dagen nadat uw afnemer de goederen heeft ontvangen, of zolang uw vordering niet langer dan zes weken opeisbaar is, op het moment dat u bij de curator het recht van reclame inroept. Het feit dat het recht van reclame een wettelijk recht is en u dit – in tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud – niet expliciet hoeft overeen te komen, maakt dat als u snel handelt het recht van reclame een effectief middel kan zijn om uw schade te beperken.

Afkoelingsperiode

Vaak ziet men bij faillissement in de retail dat een afkoelingsperiode is gelast. Dit betekent het volgende. De rechter-commissaris kondigt een afkoelingsperiode af voor de duur van 2 maanden, deze periode kan éénmaal met 2 maanden verlengd worden. In deze periode kunt u als leverancier uw goederen niet terughalen bij de curator. Toch blijft ook tijdens de afkoelingsperiode snel handelen geboden, zowel om uw positie bij de curator tijdig kenbaar te maken, als ook om te voorkomen dat de fiscus aanspraak kan maken op door u geleverde bodemzaken.

Boedelbijdrage

Voor het afwikkelen van uw eigendomsvoorbehoud of gedane beroep op recht van reclame is de curator bevoegd u een bijdrage te vragen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van diverse factoren.

De insolventierechtadvocaten van Ploum zijn u graag van dienst. Wij kunnen u bijstaan en samen met u uw rechten veilig stellen, zodat u uw schade zoveel mogelijk beperkt. U kunt daarvoor contact opnemen met Vincent Terlouw en Jurgen Breeman.

Meer informatie

Print dit artikel