• Nieuws

Relevante wetswijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2019

17 januari 2019
Arbeidsrecht

Per 1 januari 2019 is er een aantal zaken in de wet- en regelgeving gewijzigd voor personeel en arbeid. Van een verhoging van het wettelijk minimumloon tot extra geboorteverlof voor kersverse vaders. Hieronder geven wij een update van de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen.

 1. Extra geboorteverlof voor vaders

Met de ingang van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) wordt het geboorteverlof verlengd. Waar werknemers eerst recht op 2 dagen betaald kraamverlof hadden, krijgen zij vanaf 1 januari 2019 éénmaal een volledige werkweek betaald verlof indien hun partner net is bevallen. De vijf vrije dagen kunnen meteen na de bevalling worden opgenomen, of mogen worden verspreid over de eerste vier weken na de geboorte. Vanaf 2020 zal het geboorteverlof nog verder worden uitgebreid. Met het recht op aanvullend verlof mogen werknemers dan in het eerste halfjaar na de geboorte vijf weken verlof opnemen.

 1. Verhoging wettelijk minimumloon

Zowel het wettelijk minimumloon voor volwassen als het minimumjeugdloon zijn gestegen op 1 januari 2019. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen vanaf 22 jaar gaat van €1.594,20 naar €1.615,80 bruto per maand bij een volledig dienstverband. Werknemers die jonger zijn dan 22 jaar hebben voortaan recht op een percentage van het minimumloon, dit percentage is afhankelijk van hun leeftijd en situatie.

 1. WNT bezoldigingsmaximum vastgesteld

Voor 2019 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op €194.000. Daarnaast is de salarisnorm voor 2018 met terugwerkende kracht bijgesteld, deze komt daardoor uit op €189.000. De Wet normering topinkomens (WNT) legt op deze manier de hoge salarissen van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector aan banden. Het algemene bezoldigingsmaximum wordt jaarlijks aangepast, afhankelijk van de loonontwikkeling bij de overheid in het voorafgaande jaar.

 1. Verhoging wettelijke transitievergoeding

Het maximale bedrag dat een werkgever aan transitievergoeding moet betalen bedraagt vanaf 1 januari 2019 €81.000. Dit maximum stijgt daarmee met €2.000 ten opzichte van vorig jaar. Alleen werknemers die meer dan €81.000 per jaar verdienen maken aanspraak op een hogere transitievergoeding, namelijk een transitievergoeding ter hoogte van het loon over twaalf maanden.

 1. Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2019 met vier maanden omhoog. Daarmee komt de AOW-leeftijd nu uit op 66 jaar en vier maanden. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021.

 1. Nieuwe looncriteria voor kennismigranten en overige normbedragen

Voordat kennismigranten in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, moeten zij voldoen aan bepaalde looncriteria. Met ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende minimum bruto looncriteria per maand (exclusief 8% vakantiegeld):

 • Kennismigranten jonger dan 30 jaar: €3.299;
 • Kennismigranten van 30 jaar en ouder: €4.500;
 • Recentelijk in Nederland afgestudeerde migranten: €2.364.
 1. 30%-regeling looptijd wordt verkort van 8 naar 5 jaar;

De looptijd van de 30%-regeling is per 1 januari 2019 verkort van acht naar vijf jaar. Deze verkorting geldt voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. Wel bestaat er een overgangsrecht voor werknemers voor wie de 30%-regeling in 2019 of 2020 zou eindigen. De werkgever mag de 30%-regeling voor hen gewoon blijven toepassen totdat de looptijd op grond van de huidige wet- en regelgeving voor de betreffende werknemer zou verlopen. Dit geldt uiterlijk tot 32 december 2020: vanaf dan geldt voor iedere buitenlandse werknemer de nieuwe looptijd van vijf jaar.

 1. Tijd-voor-tijdregelingen

Vanaf 1 januari is compensatie voor overwerk in de vorm van een tijd-voor-tijdregeling alleen nog maar mogelijk als de CAO het toestaat. Indien er over een dergelijke regeling in de CAO geen afspraken zijn gemaakt, geldt de hoofdregel dat voor elk gewerkt uur tenminste het minimumloon moet worden betaald. Bij een nulurencontract is compensatie in vrije tijd voor overwerk helemaal niet meer mogelijk.

Dit artikel is geschreven door: Maaike Vos 

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl

Print dit artikel