• Nieuws

Relevante wetswijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020

02 januari 2020
Arbeidsrecht

Per 1 januari 2020 is er een aantal zaken in de wet- en regelgeving gewijzigd voor personeel en arbeid. Naast de WAB zal ook de WNRA eindelijk van kracht worden en gaat het minimumloon weer omhoog. Hieronder geven wij een update van de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen.

1. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”)

De WAB brengt o.a. wijzigingen aan in het ontslagrecht en de transitievergoeding. Eerder schreven wij een artikel waarin de wijzigingen als gevolg van de WAB worden toegelicht. Een van de wijzigingen betreft ook de premiedifferentiatie van de WW-premie naar aard van de arbeidsovereenkomst (kort gezegd zijn de premies voor vaste dienstverbanden lager). Voor 2020 is de lage premie vastgesteld op 2,94% en de hoge premie op 7,94%.

2. De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (“WNRA”)

Vanaf 1 januari 2020 is de ambtenaar voortaan een werknemer. Zijn ambtelijke aanstelling verandert dan in een arbeidsovereenkomst en de ambtelijke rechtspositieregelingen worden vervangen door cao’s. Het hele civiele arbeidsrecht wordt ook van toepassing. Dit betekent bijvoorbeeld dat een ambtenaar onder het ontslagrecht valt, ontslag op staande voet kan krijgen en recht kan hebben op een transitievergoeding of billijke vergoeding. Ook kan hij worden gebonden aan een concurrentiebeding, heeft hij recht op minimumloon en gelden andere regels dan in het huidige ambtenarenrecht omtrent werkgeversaansprakelijkheid. Het systeem van bezwaar en beroep verdwijnt: arbeidsgeschillen van ambtenaren worden voortaan beslecht bij de civiele rechter en niet meer bij de bestuursrechter. De WNRA geldt niet voor alle ambtenaren. Bepaalde groepen, zoals rechters, politieambtenaren en militairen, zijn uitgezonderd van de normalisering en blijven ambtenaar ‘oude stijl’, inclusief bijzondere rechtsbescherming. Daar tegenover staat dat er ook groepen ambtenaren bij komen. Dit zijn werknemers van overheidsinstanties als het UWV, de Nederlandsche Bank en van de SVB die nu nog werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. In de toekomst zullen zij zowel onder het civiele arbeidsrecht als de nieuwe Ambtenarenwet vallen.

3. De AOW leeftijd

De AOW-leeftijd stijgt niet in 2020. Dit betekent dat de AOW-leeftijd in 2020 66 jaar en vier maanden blijft.

4. Verhoging wettelijk minimumloon

Zowel het wettelijk minimumloon voor volwassen als het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. Het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen vanaf 21 jaar gaat van EUR 1.615,80 bruto per maand naar EUR 1.653,60 per maand bij een volledig dienstverband. Werknemers die jonger zijn dan 21 jaar hebben sinds 2019 recht op een percentage van het minimumloon, dit percentage is afhankelijk van hun leeftijd en situatie. Het overzicht van rijksoverheid is hier te vinden.

5. WNT bezoldigingsmaximum vastgesteld

Voor 2019 is het algemene bezoldigingsmaximum vastgesteld op EUR 201.000,-. Voor verschillende sectoren zijn onder dit algemene maximum weer specifieke bezoldigingsklassen met verlaagde maxima vastgesteld.

6. Verruiming werkkostenregeling

Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers tot EUR 2.000,- meer aan onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. Dit is met name een voordeel voor het MKB omdat deze verruiming geldt voor de eerste EUR 400.000,- van de loonsom.

Meer informatie

Kim Prooij

M +31 6 1332 7710
E k.prooij@ploum.nl

Print dit artikel