• Nieuws

Regeling tot vaststelling van regels met betrekking tot ontslag en transitievergoeding gepubliceerd

22 mei 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht in Nederland fundamenteel. Één van de meest opvallende wijzigingen is dat het UWV voor ontslagprocedures wegens bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, exclusief bevoegd wordt. De kantonrechter komt deze exclusiviteit toe voor andere redenen, zoals disfunctioneren of gebrek aan vertrouwen.

Hoewel sinds 10 juni 2014 de nieuwe wet bekend is, diende de praktische uitwerking daarvan in verschillende regelingen nog plaats te vinden. Op 11 mei jl. zijn de volgende vier regelingen door Minister Asscher gepubliceerd:

Ontslagregeling

De Ontslagregeling vervangt het huidige Ontslagbesluit zoals dat nu geldt voor de ontslagprocedure bij het UWV. De Ontslagregeling bevat voornamelijk regels die gelden bij een ontslag wegens bedrijfseconomische gronden en wijkt inhoudelijk op enkele punten af van het huidige Ontslagbesluit.

Regeling ontslagprocedure UWV

In deze regeling zijn de regels opgenomen die betrekking hebben op het verloop van de ontslagprocedure bij het UWV. In beginsel zal de procedure niet veel wijzigen ten opzichte van de huidige procedure. Nieuw is dat het UWV geen toestemming verleent indien een opzegverbod van toepassing is. Tot 1 juli 2015 geldt namelijk dat een werkgever na een verkregen toestemming van het UWV zelf moet beoordelen of een opzegverbod aan een daadwerkelijke opzegging in de weg staat.

Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding

Het ‘Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding’ is een vastlegging van het eerder verschenen ‘Ontwerpbesluit transitievergoeding’ (lees update ‘Welke kosten mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding?’).

Besluit overgangsrecht transitievergoeding

Het ‘Besluit overgangsrecht transitievergoeding’ is de definitieve vaststelling van het eerder aangekondigde overgangsrecht voor de transitievergoeding dat in tweede instantie door Minister Asscher toch noodzakelijk werd geacht om ongewenste effecten als gevolg van de nieuwe wetgeving te voorkomen (lees update ‘Toch overgangsregeling voor de transitievergoeding voor seizoenwerkers’).

Nu ook bovenstaande regelingen en besluiten zijn gepubliceerd is het aftellen naar 1 juli 2015 daadwerkelijk begonnen!

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl