• Nieuws

Start-it-up! Het belang van het regelen van je auteursrecht

06 augustus 2019
Intellectuele-eigendomsrechten - Start-up

Startende ondernemers komen veelal in aanraking met verschillende soorten intellectueel eigendom. Ondernemen betekent immers vaak dat er nieuwe intellectuele eigendomsrechten ontstaan (soms zonder dat men hier bewust van is).

Auteursrecht

Een van deze rechten is het auteursrecht. Het auteursrecht vereist geen registratie en ontstaat automatisch door het te creëren. Dat is natuurlijk mooi, nu je geen extra kosten hoeft te maken om houder van dit intellectueel eigendomsrecht te worden. Met andere woorden, degene die een foto maakt of software ontwikkelt is in beginsel auteursrechthebbende. Omdat het auteursrecht veelal één van de meest waardevolle onderdelen binnen de onderneming omvat, is het van belang goede en duidelijke afspraken te maken en dus ook vast te leggen wie auteursrechthebbende is of wordt op bijvoorbeeld de software die wordt gecreëerd.

Bij de start van een onderneming komt het vaak voor dat krachten worden gebundeld en iedereen zijn of haar expertise in de onderneming inbrengt. Vrienden, familie of andere derden helpen bij de ontwikkeling van de onderneming, maar er worden geen duidelijke afspraken gemaakt over het auteursrecht. In het ergste geval kan dit grote gevolgen hebben bij bijvoorbeeld een conflict tussen vrienden.

Akte van overdracht

Daarom is het advies om zo snel mogelijk te regelen dat het auteursrecht wordt overgedragen aan de onderneming die daadwerkelijk gebruik gaat maken van bijvoorbeeld de software. Het mondeling overdragen is onvoldoende, omdat de wet vereist dat een akte van overdracht wordt opgesteld. In deze akte leggen partijen vast dat het auteursrecht van de maker wordt overgedragen aan de onderneming. Alleen op deze manier draagt de vriend, een familielid of een andere derde zijn auteursrecht juridisch over aan de onderneming en kan hier geen misverstand meer over bestaan.

Door dit vooraf goed te regelen, kunt u in de toekomst veel onzekerheid wegnemen!

Vragen?

Heeft u vragen over (de overdracht van) het auteursrecht? Neem dan contact op met het start-up team van Ploum! Onze specialisten voorzien u graag van advies.

Meer informatie

Sabin Tigu

M +31 6 2269 3321
E s.tigu@ploum.nl

Print dit artikel