• Nieuws

Regeerakkoord reeks #4: Nieuwe regelgeving voor zzp’ers.

17 november 2017
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Reeks Regeerakkoord: de zzp’er

In dit verdiepende artikel over het regeerakkoord zoomen wij in op de zzp’er. Wat gaat er in de komende periode voor zelfstandigen en hun opdrachtgevers veranderen?

 

Wet DBA

De Wet DBA is in 2016 ingevoerd. Deze wet schafte de VAR-verklaring af, waarmee zzp’ers en hun opdrachtgevers verzekerd waren van een opdrachtrelatie in plaats van een arbeidsrelatie. De VAR werd vervangen door modelovereenkomsten. Zzp’ers en hun opdrachtgevers moesten voortaan vastleggen hoe zij hun samenwerking vormgaven en deze afspraken nauwgezet naleven, waarbij elke schijn van een gezagsrelatie vermeden moest worden. Bleek de zzp’er bij nader inzien toch een werknemer, dan konden opdrachtgevers geconfronteerd worden met een fikse naheffing door de Belastingdienst.

Door de vele problemen met de Wet DBA is de handhaving van deze wet uiteindelijk opgeschort. Alleen in gevallen van evidente kwaadwillendheid, waarbij opdrachtgevers het oogmerk hebben om de loonbelasting te ontduiken, kan de Belastingdienst nu nog een naheffing opleggen. Bij gevallen waarbij ruis bestaat over de gezagsrelatie met een zelfstandige professional kan dit niet.

Regeerakkoord

In het regeerakkoord wordt aangekondigd dat de Wet DBA zal komen te vervallen. In plaats daarvan wil het kabinet drie maatregelen invoeren. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de ‘soort’ zzp’er, zowel in tarief als in positie. De ene zzp’er is immers de andere niet.

  • Zzp’ers met een laag tarief (ca. 15-18 euro per uur) die voor langere duur in dienst zijn (meer dan 3 maanden) of reguliere bedrijfsactiviteiten verrichten, zullen automatisch een arbeidsovereenkomst hebben. Denk bijvoorbeeld aan een zelfstandige die een functie vervult die ook door een reguliere werknemer had kunnen worden vervuld (tegen het minimumloon).
  • Zzp’ers met een hoog tarief (boven de 75 euro per uur) kunnen straks kiezen voor een opt-out voor de werknemersverzekeringen en loonbelasting, zodat vaststaat dat zij geen werknemer kunnen zijn. Voorwaarde is wel dat de overeenkomst minder dan een jaar duurt en/of geen reguliere bedrijfsactiviteiten worden verricht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een professional die een kort project van maximaal 8 maanden komt managen.
  • Voor zzp’ers tussen het hoge en lage tarief wordt een opdrachtgeversverklaring ingevoerd. Dit houdt in dat de opdrachtgever via een webmodule vragen moet invullen over de werkzaamheden die verricht zullen worden. Als er op basis van deze vragen blijkt dat er geen gezagsrelatie bestaat, wordt een verklaring afgegeven waarmee de opdrachtgever vooraf gevrijwaard is van loonbelasting en premies werknemersverzekeringen (net als bij de VAR). Het zal echter nog wel even duren voordat dit systeem is uitgewerkt en ingevoerd.

Praktijk

Deze maatregelen zijn gunstig voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. De zzp’er aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt beschermd, terwijl de ‘echte’ zelfstandige professional ook echt zelfstandig ondernemer kan blijven. Voor de zzp’ers hiertussen zal de concrete situatie worden beoordeeld. Verder zal de Belastingdienst tot maximaal een jaar na de invoering van de nieuwe wet terughoudend handhaven en een meer coachende rol vervullen, zodat alle partijen kunnen wennen aan het werken onder de nieuwe wet.

Voor nu is het van belang om zoveel mogelijk conform de Wet DBA te blijven werken. Ook adviseren wij om in overleg te gaan met ingehuurde zzp’ers zodra er concrete wetsvoorstellen op tafel komen te liggen.

Vervolg

Het is nu aan het kabinet om deze punten concreet uit te werken in een wetsvoorstel. Bovendien dient er nog duidelijkheid te komen over wat nu precies een gezagsrelatie inhoudt: is die al aanwezig als de zzp’er gebruik maakt van een laptop van de opdrachtgever, of is daar meer voor nodig? Het kabinet belooft hier ook meer duidelijkheid over te verschaffen.

Uiteraard houden we u op de hoogte. Meer weten over de inhuur van zzp’ers? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen & Medezeggenschap.

Meer lezen over het regeerakkoord? Bekijk dan onze artikelen over het versoepelde ontslagrecht, de transitievergoeding, flexwerk en de zieke werknemer.