• Nieuws

Reeks regeerakkoord #6: Flexwerk

08 januari 2018
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Reeks Regeerakkoord: flexwerk

In dit verdiepende artikel over het regeerakkoord zoomen wij in op flexwerk. Flexwerk is er in vele vormen en maten: denk aan de tijdelijke werknemer, de oproepkracht of uitzending en payrolling. Het kabinet kondigt in het regeerakkoord een aantal plannen aan voor deze flexibele schil.

Tijdelijke contracten: de ketenregeling

De grootste, en wellicht meest welkome wijziging is de aanpassing van de ketenregeling. Vóór de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gold dat maximaal 3 tijdelijke contracten mochten worden gesloten binnen 3 jaar, met tussenpozen niet langer dan 3 maanden. De WWZ bracht hier echter verandering in: voortaan mochten maximaal 3 tijdelijke contracten worden gesloten binnen 2 jaar, met tussenpozen niet langer dan 6 maanden.

Hoewel de minister de nieuwe ketenregeling het ‘paradepaardje van de WWZ’ noemde, kwam er in de praktijk veel kritiek op de ketenregeling, die in een aantal gevallen onwerkbaar uitpakte. In plaats van dat werknemers na 2 jaar een vast contract kregen, kwamen zij juist na 2 jaar op straat te staan. De nieuwe regering is daarom van plan om de ketenregeling opnieuw aan te passen. In de toekomst mogen dan maximaal 3 tijdelijke contracten worden gesloten binnen 3 jaar, met tussenpozen niet langer dan 6 maanden. Deze verruiming van de periode waarin gecontracteerd kan worden op basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, biedt meer flexibiliteit. Voor situaties waarin een afwijking van de tussenpoos van 6 maanden gerechtvaardigd is, zoals (seizoens)arbeid die maximaal 9 maanden per jaar kan worden verricht, is het mogelijk om bij cao af te wijken.

Proeftijd

Om het aanbieden van een vast contract gemakkelijker te maken, is het kabinet van plan de maximaal toegestane proeftijd te verruimen.

Op dit moment gelden de volgende regels omtrent de proeftijd:

  • Contract < 6 maanden: geen proeftijd
  • Contract > 6 maanden – < 2 jaar: 1 maand proeftijd
  • Contract > 2 jaar: 2 maanden proeftijd

In de toekomst zouden de volgende regels moeten gaan gelden:

  • Contract < 6 maanden: geen proeftijd
  • Contract > 6 maanden – < 2 jaar: 1 maand proeftijd
  • Contract > 2 jaar: 3 maanden proeftijd
  • Eerste contract voor onbepaalde tijd: 5 maanden proeftijd

De ruime proeftijd van 5 maanden indien aan een werknemer gelijk een vast contract wordt aangeboden, kan inderdaad een prikkel vormen voor werkgevers om vaste contracten aan te bieden. Of de werknemer hier ook baat bij heeft, is maar de vraag, nu hij of zij dan 5 maanden in onzekerheid leeft en feitelijk geen ontslagbescherming geniet.

Payrolling

Door een uitspraak van de Hoge Raad kunnen payrollwerknemers gekwalificeerd worden als uitzendkrachten. Hierdoor kan het soepele uitzendregime, waarin onder andere afgeweken kan worden van de ketenregeling, van toepassing zijn op een payroller. Zoals de Hoge Raad ook al aangaf, is het aan de wetgever om dit probleem op te lossen en de regering lijkt dit ook van plan te zijn. In het regeerakkoord is namelijk opgenomen dat payrollwerknemers qua arbeidsvoorwaarden gelijk behandeld moeten worden met de ‘eigen’ werknemers. Het kabinet komt echter nog niet met concrete voorstellen, omdat dit samenhangt met een bredere discussie over flexibiliteit en de arbeidsmarkt.

Oproepcontracten

Als laatste kondigt het kabinet aan dat de permanente beschikbaarheid die vaak wordt geëist bij oproepcontracten moet worden beperkt als deze beschikbaarheid niet is vereist voor de werkzaamheden. In sommige situaties zou een werknemer een oproep voor werk dan ook moeten kunnen weigeren met behoud van het recht op loon.

Vervolg

Het kabinet heeft uiteenlopende plannen voor de flexibele werknemer. Het is nu afwachten op concrete wetsvoorstellen. Wij houden u uiteraard op de hoogte over al deze wijzigingen. Meer weten over de transitievergoeding of andere ontslagvergoedingen? Neem dan contact op met onze sectie Arbeidsverhoudingen & Medezeggenschap.

 

Meer lezen over het regeerakkoord? Bekijk dan onze eerder verschenen artikelen over het versoepelde ontslagrecht, de transitievergoeding, de zieke werknemer en de zzp’er.

Download Regeerakkoord