• Nieuws

Producenten hernieuwbare energie opgelet: niet-naleving van verplichting Regeling garanties van oorsprong kan leiden tot korting van SDE+ subsidie

04 juni 2018
Energie

Garanties van oorsprong (“GvO’s”), oftewel groencertificaten worden door CertiQ namens de Minister afgegeven en dienen om te bewijzen dat energie ‘groen’ is opgewekt. GvO’s zijn van belang voor subsidie-uitbetalingen op grond van de SDE+.

In zijn brief van 16 mei jl. schrijft de Minister van Economische Zaken en Klimaat (de “Minister”) onder meer aan de Tweede Kamer dat gebleken is dat een aantal hernieuwbare energieproducenten (tevens ontvangers van SDE+ subsidie) niet aan de in de Regeling garanties van oorsprong gestelde verplichting hebben voldaan om elke vijf jaar de vaststelling van de installatie en/of het meetprotocol te vernieuwen. De Minister heeft echter besloten dat er voor deze groep producenten een coulanceregeling komt, omdat deze producenten recent pas zijn geconfronteerd met voormelde verplichting en omdat bij hen is vastgesteld dat de geproduceerde hoeveelheid hernieuwbare energie overeenstemt met de hoeveelheid GvO’s. Om die redenen zullen zij volgens de Minister niet worden gekort in hun SDE+ subsidie. Producenten die onder de coulanceregeling vallen zullen door CertiQ hierover worden geïnformeerd. Opgemerkt wordt voorts dat in de toekomst gevallen waarbij de vaststelling en/of het meetprotocol niet tijdig blijkt te zijn vernieuwd, tot gevolg zal hebben dat voor de desbetreffende periode geen GvO’s zullen worden uitgegeven met als uiteindelijk gevolg dat de SDE+ subsidie over die periode wordt gekort. Dus producenten van hernieuwbare energie opgelet!