• Nieuws

Ploum partner bij Stichting Endowment Museum Boijmans van Beuningen

18 april 2014
MVO - Over Ploum

Deze week is een nieuw en belangrijk initiatief gelanceerd, een stichting die een vermogen van minimaal €25 miljoen opbouwt voor essentiële investeringen in Museum Boijmans Van Beuningen. Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen nodigt particulieren en bedrijven uit een belangrijk rol te spelen in de toekomst van het museum.

Museum Boijmans Van Beuningen heeft als taak de kunstverzameling voor de eeuwigheid te behouden, te verzorgen, te onderzoeken en te delen met het publiek. Hiervoor wordt gewerkt aan een duurzame financiële basis in de vorm van een endowment. Het museum heeft hiertoe de Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen opgericht. Doel is een structureel vermogen op te bouwen van minimaal €25 miljoen voor strategische investeringen in restauraties, aankopen, tentoonstellingen en educatieve activiteiten. Bedrijven en particulieren kunnen de stichting steunen door te schenken of te lenen aan het endowment. Het endowment moet ervoor zorgen dat het museum ook voor volgende generaties een plek van betekenis blijft waar iedereen kan genieten van de bijzondere collecties. Directeur Sjarel Ex: “Nu betekenis geven aan later.”

Endowment

In de Angelsaksische landen hebben musea al een rijke ‘endowmenttraditie’. Ook elders in Europa worden endowments steeds gebruikelijker. In de Nederlandse museale wereld behoort Museum Boijmans Van Beuningen tot de voorlopers. Het basisprincipe van een endowment is de opbouw, met steun van particulieren en bedrijven, van een structureel vermogen voor het museum. De Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen verplicht zich om haar vermogen in stand te houden. Het rendement op dit vermogen wordt jaarlijks ingezet om projecten en activiteiten van het museum te ondersteunen.

Beheer

Bij het beheer van het Stichtingsvermogen zijn in de uitvoering Robeco en de Rabobank Rotterdam als partners betrokken. Zij garanderen dat de giften en leningen die aan de Stichting Endowment Museum Boijmans Van Beuningen worden toegekend, zorgvuldig worden beheerd en belegd. PwC en Ploum zijn partners voor fiscale en notariële aspecten. Het endowment heeft een onafhankelijk bestuur dat het vermogen actief beheert en het rendement conform de doelstellingen uitkeert aan het museum. Voorzitter van de stichting, Bart Okkens: “Het endowment is een typisch voorbeeld van moderne duurzaamheid, het is een lange termijnverzekering voor het voortbestaan van het museum.”

Gezelschappen

De particulieren en bedrijven die het endowment steunen worden uitgenodigd toe te treden tot één van de gezelschappen, vernoemd naar beeldbepalende kunstenaars in de museumcollectie: Jan van Eyck, Bas Jan Ader, Salvador Dalí, Paul Cézanne en Jheronimus Bosch. Het museum brengt de leden dichterbij de kunst. Zij worden voorgesteld aan kunstenaars, krijgen een blik achter de schermen, bezoeken bijzondere collecties in binnenen buitenland of kunnen buiten openingstijden in alle rust het museum bezoeken.

Bekijk de brochure Stichting Endowment

Meer informatie

Print dit artikel