• Nieuws

Ploum adviseert Renewi bij ontwikkeling innovatieve bio-LNG installatie

03 juli 2020
Energierecht - Vastgoed - Intellectuele-eigendomsrechten - Energie

Ploum adviseert Renewi bij ontwikkeling innovatieve bio-LNG installatie

Ploum heeft Renewi bijgestaan bij de ontwikkeling van een innovatieve bio-LNG installatie. Het gaat om een uniek, innovatief project dat bijdraagt aan de circulaire economie en de vermindering van CO2-emissies. Renewi werkt daarbij nauw samen met Shell en Nordsol.

Renewi zamelt in heel Nederland organisch afval in bij onder andere retail en horeca, waarna dit wordt omgezet in biogas. Een deel van dit gas gaat Renewi leveren aan Nordsol voor de productie van bio-LNG. Renewi, Shell en Nordsol hebben diverse overeenkomsten gesloten ten behoeve van de ontwikkeling van een innovatieve bio-LNG installatie. De installatie, die naar verwachting medio 2021 operationeel zal zijn, zet gas van organisch afval om in brandstoffen voor langeafstand transport. De brandstoffen zullen worden verkocht op diverse tankstations van Shell.

Het complexe, circulaire project vereiste een unieke combinatie van expertises die Ploum als multiservice kantoor goed kon bieden. Een multidisciplinair team van Ploum advocaten en notarissen heeft in nauwe samenwerking diverse contracten opgesteld, de benodigde zakelijke rechten gevestigd en geadviseerd over juridische aspecten met betrekking tot, onder meer, vergunningverlening, SHEQ, (onder)opstalrechten, intellectuele eigendom en bouw.

Het team van Ploum bestond grotendeels uit een nieuwe generatie compagnons en senior medewerkers en is daarmee een mooi en succesvol resultaat gebleken van de al eerder ingezette strategie van groei, vernieuwing en verjonging bij Ploum.

“We hebben dit alleen kunnen doen doordat wij, naast onze full-servicediensten, een combinatie van niche expertises in huis hebben die je niet veel terugziet bij andere kantoren. We zijn trots dat we een succesvolle bijdrage hebben kunnen leveren aan dit innovatieve, circulaire project, dat een bijdrage levert aan de vermindering van CO2-emissies.”- Stephan Sluiter, partner bij Ploum.

“Renewi en Ploum werken al langer samen. Dit project heeft de goede samenwerking nog verder verstevigd waarbij gedegen maar vooral ook praktisch juridisch advies is gegeven.” – Tobias Oversteegen, legal counsel bij Renewi.

Het team bij Ploum werd geleid door Stephan Sluiter (omgevingsrecht en SHEQ) en bestond verder uit Geert de Nijs (ondernemingsrecht), Jacob Henriquez (bouwrecht), Sabin Tigu (IP), Anton van den Heuvel en Jolande van Loon (vastgoed/notarieel).