• Nieuws

Per 1 januari 2015 meer rechtsbescherming voor payrollwerknemer

09 januari 2015
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

Werkt u met payrollconstructies? Dan dient u vanaf 1 januari jl. rekening te houden met nieuwe ontslagregels. De ontslagbescherming van payrollwerknemers is sinds die datum aanzienlijk versterkt, waardoor de payrollwerknemer zich qua ontslag in een gelijkwaardige positie begeeft als de ‘gewone werknemer’.

De volgende wijzigingen zijn aangebracht in het Ontslagbesluit:

  • Ontslagtoets: voorheen gaf het UWV toestemming om de arbeidsovereenkomst met de payrollwerknemer op te zeggen als de payrollonderneming aannemelijk kon maken dat de opdrachtgever (de ‘inlenende werkgever’) de payrollopdracht had beëindigd. Nu zijn de omstandigheden bij de inlenende werkgever bepalend. Dit betekent dat het UWV onderzoekt of de omstandigheden bij de ‘inlenende werkgever’ het ontslag van de payrollwerknemer rechtvaardigen. Deze ontslagtoets is hetzelfde als bij een ‘normale werknemer’.
  • Uitzondering: deze ontslagtoets geldt niet als de payrollonderneming kan aantonen dat de inlenende werkgever langer dan drie maanden zijn financiële verplichtingen jegens de payrollonderneming niet naleeft en de payrollonderneming om die reden dat arbeidsovereenkomst wil opzeggen.
  • Afspiegeling: de payrollonderneming moet bij een opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen rekening houden met het afspiegelingsbeginsel zoals die van toepassing zou zijn als de inlenende werkgever zelf tot ontslag zou overgaan.
  • Wederindiensttredingsvoorwaarde: ingeval het UWV toestemming verleent, wordt als voorwaarde aan deze toestemming verbonden dat de inlenende werkgever niet binnen 26 weken na bekendmaking een andere werknemer in dienst kan nemen voor het verrichten van werkzaamheden van dezelfde aard, dan nadat de payrollwerknemer hiervoor in de gelegenheid is gesteld.

De gewijzigde regels zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die met de payrollwerkgever zijn aangegaan op of na 1 januari 2015.

Ploum Over Arbeid houdt u op de hoogte »

 

Dit artikel is geschreven door Marleen Maas.