• Nieuws

Parnassia Groep continueert de zorg aan patiënten in Rijnmond vanaf 1 januari 2015

10 december 2014
Faillissement

Door het faillissement van Riagg Rijnmond dreigt de continuïteit van de zorg aan haar patiënten in het gedrang te komen. Jeroen Princen, curator, draagt na goed overleg met de gemeente Rotterdam en de betrokken zorgverzekeraars, een groot deel van de activiteiten van Riagg Rijnmond over aan de Parnassia Groep. “Als curator vind ik het belangrijk dat de zorg voor de 7.000 patiënten door een stabiele partij kan worden gecontinueerd. Parnassia heeft zich verplicht om tenminste 50% van medewerkers van RIAGG Rijnmond een baan aan te bieden. Daarnaast zijn hiermee de belangen van de schuldeisers het beste gediend.”

De Parnassia Groep heeft afspraken met GGZ Delfland gemaakt dat zij de patiënten en medewerkers van het werkgebied in Schiedam en Vlaardingen van GGZ Delfland overnemen en de zorg continueert.

Maatschappelijke plicht

De Parnassia Groep is een maatschappelijke organisatie die zorg verleent aan onder andere inwoners van de gemeente Rotterdam en omstreken met psychische of verslavingsproblematiek. “Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in een situatie als deze te  zorgen voor continuïteit van zorg aan deze vaak kwetsbare mensen. Dit  vraagt in zeer korte tijd veel inzet van collega’s in onze organisatie. Maar hierdoor zorgen we er voor, samen met anderen, dat er in Rotterdam e.o. een duurzaam en kwalitatief goed en toegankelijk GGZ-aanbod blijft” aldus Stephan Valk, voorzitter raad van bestuur Parnassia Groep. Hierbij is een duidelijke voorkeur om dit gezamenlijk te blijven doen met andere betrokken instanties, zoals het Erasmus MC en de gemeente.

Gemeente Rotterdam heeft gevraagd de continuïteit van de jeugdzorg te waarborgen in Rotterdam. De verzekeraars hebben dit met name gevraagd voor de volwassenen met ernstige psychiatrische problematiek. In Rotterdam doen we dat samen met Antes en voor de steden Vlaardingen en Schiedam met GGZ Delfland.

Beste zorg voor patiënt

De werkzaamheden van RIAGG Rijnmond worden tot en met 24 december 2014 voor de patiënten voortgezet. In de week tussen kerst en Nieuwjaar is RIAGG Rijnmond gesloten en maken we alles klaar voor de overgang naar Parnassia. Op dit moment inventariseert Parnassia Groep de zorgbehoefte van de patiënten en de behandeling die geboden kan worden. Uitgangspunt is om de beste zorg te (blijven) verlenen aan deze patiënten. De behandelingen worden voortgezet vanuit de bestaande locatie aan de Mathenesserlaan en zoveel mogelijk bij dezelfde behandelaar. Patiënten en verwijzers worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de nieuwe situatie.