• Nieuws

Duidelijkheid over ontwerpverantwoordelijkheid UAV-GC 2005

26 juli 2018
Bouwrecht - Bouw en Vastgoed

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) heeft op 20 juli 2018 in hoger beroep duidelijkheid gegeven over de ontwerpverantwoordelijkheid van de opdrachtnemer onder de UAV-GC 2005 (RvA 20 juli 2018, nr. 72. 109).

Wat was er aan de hand?

In een uitspraak die arbiters van de RvA op 6 februari 2017 hebben gedaan (nr. 35.620),  hebben arbiters overwogen dat voor zover een Opdrachtnemer op basis van de ontwerpstukken van de Opdrachtgever eigen ontwerpactiviteiten moet ontplooien, de Opdrachtnemer wordt geacht het ontwerp van de Opdrachtgever te aanvaarden. Door het ontwerp van de Opdrachtgever te aanvaarden, zou de Opdrachtnemer ook het risico voor het ontwerp van de Opdrachtgever over nemen.

Deze uitspraak heeft in de literatuur tot de nodige reacties geleid.

Bovendien hebben arbiters van de RvA in een andere UAV-GC 2005 zaak (RvA 16 februari 2018, nr. 35.734) het tegenovergestelde overwogen, namelijk dat het in het algemeen onjuist is dat onder de UAV-GC 2005 de Opdrachtnemer alle ontwerpverantwoordelijkheid en bijbehorende risico’s draagt of van de Opdrachtgever overneemt.

Jacob Henriquez heeft in een annotatie in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2018/109) van deze maand al gewezen op deze tegenstrijdigheid.

Uitspraak in hoger beroep

Op 20 juli 2018 lijken arbiters in hoger beroep een einde te willen maken aan de onduidelijkheid die door de uitspraak in eerste aanleg is ontstaan (nr. 72. 109). Arbiters oordelen namelijk als volgt: “Het uitgangspunt is namelijk juist dat de opdrachtgever ter zake van een UAV GC 2005 overeenkomst verantwoordelijk blijft voor door hem opgestelde ontwerpstukken en gegevens (paragraaf 3 lid 2 UAV-GC 2005). De aannemer neemt niet het hele ontwerp en de aansprakelijkheid ter zake over. Fouten daarin blijven in beginsel voor rekening en risico van opdrachtgeefster.”

Onder omstandigheden kan dit anders zijn en kan de aansprakelijkheid op aanneemster komen te liggen, als aanneemster niet waarschuwt voor klaarblijkelijke fouten of gebreken in de vraagspecificatie, waarvan het ontwerp van de kant van de opdrachtgever deel uitmaakt (paragraaf 4 lid 7 UAV-GC 2005).”

Conclusie

Met andere woorden, onder een UAV-GC 2005 contract is geen sprake van overname van ontwerpverantwoordelijkheid en ontwerpaansprakelijkheid door de Opdrachtnemer. Een opdrachtgever blijft in beginsel verantwoordelijk  voor de door hem opgestelde ontwerpstukken en gegevens.

Wilt u meer weten over de UAV-GC 2005 of over geïntegreerde contracten? Neem dan contact op met onze partner Bouwrecht Jacob Henriquez.

Meer informatie

Print dit artikel