• Nieuws

Ontbinding ICT-opdracht was toch gerechtvaardigd?

24 maart 2015
Commerciële contracten

Van een onbevredigend vonnis naar een onnavolgbaar arrest

In augustus 2013 plaatsten we op onze website een bijdrage ‘Ontbinding ICT-opdracht niet gerechtvaardigd’ over een vonnis waarin de Rechtbank Oost-Brabant in een complex en langlopend ICT-traject bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch (met onder meer de invoering van een elektronisch patiëntendossier) tot de conclusie kwam dat het ziekenhuis ondanks de vele klachten over de prestaties van de ICT-leverancier niet gerechtigd was de overeenkomst met ICT-leverancier Alert te ontbinden.

Enkele maanden later, op 27 november 2013, deed de Rechtbank Oost-Brabant uitspraak in een vergelijkbare zaak waarbij ICT-leverancier Alert in een conflict met het Tweesteden Ziekenhuis in Waalwijk en Tilburg opnieuw aan het langste eind trok. Ook hier oordeelde de Rechtbank dat ondanks de terechte vrees die het ziekenhuis had over de vraag of Alert haar verplichtingen wel tijdig zou kunnen of willen nakomen, het ziekenhuis niet gerechtigd was de overeenkomst met de ICT-leverancier te ontbinden.

De uitkomst in beide zaken was tamelijk onbevredigend: hoewel aan alle kanten duidelijk was dat er veel dingen aan de kant van ICT-leverancier Alert mis waren gegaan, kwam Alert er toch mee weg.

Juridisch waren beide vonnissen echter wel te begrijpen en in ieder geval boden zij duidelijke handvatten voor de praktijk: aan opdrachtgevers werd (nog eens) de heldere boodschap meegegeven dat wanneer zij ontevreden zijn over hun (ICT-)leverancier en vinden dat hun (ICT-)leverancier hun verplichtingen niet nakomen, zij de betreffende leverancier in gebreke moeten stellen. En daar schortte het in beide zaken aan: er was in het hele traject geen moment aan te wijzen waarop de ziekenhuizen klip en klaar schriftelijk aan Alert te kennen hadden gegeven dat Alert nog eenmaal een redelijke termijn werd gegund om haar verplichtingen na te komen en dat de ziekenhuizen de stekker eruit zouden trekken als Alert ook binnen die termijn niet presteerde.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis legde zich niet neer bij het voor haar teleurstellende vonnis van de Rechtbank Oost-Brabant en ging in hoger beroep.

Op 17 februari 2015 wees het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (tussen)arrest. Het Hof komt in een verrassend arrest tot het oordeel dat het Jeroen Bosch Ziekenhuis de overeenkomst met Alert wel degelijk per direct mocht beëindigen.

Hoe kwam het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch tot haar oordeel? En betekent dit dat de strategie van opdrachtgevers bijgesteld moeten worden? Lees voor de antwoorden het volledige artikel.

Download artikel   

Staat u op het punt om een nieuw ICT-systeem te implementeren? Loopt de samenwerking tussen u als ICT-leverancier en de opdrachtgever niet naar wens? Neemt u dan contact op met onze deskundigen op het gebied van het ICT-recht Dorine ten Brink, Dennis Zieren of Miranda Top-Sarneel. Gelet op onze jarenlange ervaringen met het bijstaan van zowel ICT-leveranciers als opdrachtgevers, kennen wij de markt als geen ander.

Meer informatie

Print dit artikel