• Nieuws

10 punten voor een check-up bij de notaris

14 september 2017
Notariaat

Het is goed om eens in de vijf jaar langs te gaan bij de notaris. De wet wijzigt regelmatig en ook op grond van de rechtspraak is het goed om regelmatig te checken of u iets moet aanpassen. Ook als uw persoonlijke omstandigheden wijzigen is een check-up van belang. De volgende punten kunnen aan de orde komen:

  1. Huwelijkse voorwaarden: bevatten deze een ondernemersclausule? Is er niet jaarlijks verrekend waardoor de huwelijkse voorwaarden misschien overbodig zijn geworden. Of is het door de afkoop van uw pensioen in eigen beheer verstandig om de huwelijkse voorwaarden om te zetten in een (beperkte) gemeenschap van goederen?
  2. Testamenten: is daarin voldoende flexibiliteit opgenomen zodat u kunt kiezen wanneer de erfbelasting wordt betaald. Een beetje rekenwerk kan vaak vele duizenden euro’s besparen. En is de bedrijfsopvolging geregeld?
  3. Schenking: is het verstandig om al een gedeelte van het vermogen (op papier) aan de volgende generatie te schenken?
  4. Bedrijfsvorm: past die eenmanszaak, maatschap, cv of vof nog wel, of moet het een bv worden (of andersom)?
  5. Concernstructuur: kan een kerstboom aan vennootschappen worden opgeschoond waardoor kosten kunnen worden bespaard? Vennootschappen kunnen worden gefuseerd of geliquideerd.
  6. Statuten: zijn die al aangepast aan de flex-bv?
  7. Aandeelhoudersovereenkomsten: zijn afspraken nog up-to-date?
  8. UBO-register: wat gaat de invoering van de wetgeving hierover voor mij betekenen en zijn maatregelen gewenst om de privacy te beschermen?
  9. Pensioen: kunnen er al voorbereidingen worden getroffen voor een bedrijfsopvolging? Om gebruik te maken van de faciliteiten, die nu nog bestaan, moet de opvolger misschien in dienst of in het bestuur van de vennootschap komen. Moeten vooruitlopend daarop de winst- en stemrechten op aandelen uit elkaar worden gehaald door certificering of bijzondere soorten aandelen?
  10. Levenstestamenten: er kan volmacht worden gegeven aan een vertrouwenspersoon die uw financiële belangen en medische wensen gaat behartigen als u dit zelf niet meer kunt. Daarin kunnen instructies ten aanzien van de onderneming worden opgenomen.

Met deze punten heeft u een boodschappenlijstje voor een bezoek aan de notaris. Hij of zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Vanzelfsprekend zijn we u bij Ploum graag van dienst!

Jolande van Loon

Meer informatie

Print dit artikel