• Nieuws

Nog een rechtspersoon liquideren dit jaar?

30 september 2015
Notariaat - Ondernemingsrecht notariaat

Liquidatie rechtspersoon

Wilt u nog dit jaar een rechtspersoon liquideren, bijvoorbeeld om kosten voor volgend jaar te besparen? Laat ons dit dan op tijd weten. We dienen uiterlijk half oktober de stukken voor de liquidatie op te stellen, dit in verband met de wettelijke verzetstermijn voor crediteuren (deze termijn bedraagt twee maanden) en de vakantiedrukte bij de rechtbanken in de maand december. Als wij uiterlijk op 20 oktober de vereiste liquidatie-stukken kunnen deponeren bij het Handelsregister en de liquidatie-advertentie kunnen plaatsen in een landelijk dagblad, dan is een liquidatie voor het einde van het jaar mogelijk.

Dit geldt niet voor de zogenaamde turbo-liquidaties. Dat zijn liquidaties waarbij de rechtspersoon op het moment van het liquidatie-besluit geen enkele bate meer heeft, en daardoor onmiddellijk ophoudt te bestaan. Indien u denkt gebruik te kunnen maken van een turbo-liquidatie laat dit dan door één van onze (kandidaat-) notarissen controleren.