• Nieuws

Nieuwe model-clausules ROZ wegens label C-verplichtingen

22 mei 2019
Huur - Bouw en Vastgoed

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft vandaag (22 mei 2019) nieuwe model-clausules op haar website gepubliceerd vanwege de label C-verplichting voor kantoren (https://roz.nl/de-roz-modellen/kantoorruimte/ – downloaden via ‘Artikel Label- en informatieverplichting’)

De ROZ voorziet hiermee in een behoefte van de markt. De gevolgen van het op 1 januari 2023 nog niet beschikken over minimaal energielabel C kunnen namelijk zéér groot zijn: zowel voor verhuurders als voor huurders. Wat de gevolgen daadwerkelijk zijn voor (ver)huurders, hangt mede af van de contractuele afspraken die zijn gemaakt. De meest vergaande consequentie is dat het kantoorpand niet meer gebruikt mag worden, met als mogelijke consequenties o.a. huurprijsvermindering, schadevergoeding en ontbinding. Maar ook in de aanloop naar 1 januari 2023 kunnen de gevolgen fors zijn. Zo kan het doorvoeren daarvan (via de wettelijke regeling van dringende werkzaamheden c.q. renovatie) bij huurders leiden tot veel hinder, een tijdelijke verhuizingsverplichting, herinrichtingskosten, etc.

Nu de consequenties dermate groot zijn voor partijen, zijn de model-clausules een goed begin, maar uiteraard is in veel gevallen (juridisch) maatwerk vereist. Het is dan ook van groot belang dat verhuurders en huurders tijdig met elkaar in overleg treden en passende afspraken hierover maken, waar ook juridisch goed over is nagedacht.

Indien u op het punt staat om een (kantoor)pand te gaan (ver)huren, dan is goed juridisch advies over dit onderwerp dus onontbeerlijk. Dat is zeker ook het geval als u een lopende huurovereenkomst hebt en deze (al of niet na verlenging) nog doorloopt na 1 januari 2023. In mijn huurrechtelijke praktijk heb ik al veel cliënten hiermee geholpen, zodat problemen in de toekomst worden voorkomen. Indien u hierover meer informatie of advies wenst, kunt u mij uiteraard even vrijblijvend bellen of e-mailen.

Anton van den Heuvel | 06 5118 9793 | a.vandenheuvel@ploum.nl