• Nieuws

Nieuwe maatschapvoorzitter bij Ploum

31 december 2015
Over Ploum

Per 1 januari 2016 wordt de voorzittershamer van de maatschap Ploum door Stan Commissaris overgenomen. Stan neemt de rol over van Rutger Ploum die sinds 1 september 2009 deze functie bekleedde. Rutger Ploum richt zich vanaf heden weer volledig op zijn praktijk in Arbeidsverhoudingen & Medezeggenschap.

Met ingang van 1 januari 2016 bestaat het dagelijks bestuur uit:

  • Stan Commissaris, voorzitter en werkzaam op het gebied van ondernemingsrecht en vastgoed notariaat.
  • Dennis Zieren, bestuurslid en werkzaam op het gebied van het IT-, privacy en aanbestedingsrecht.
  • Claudia Busch, bestuurslid en sinds 2003 directeur en aanspreekpunt voor het algemeen management.

V.l.n.r.: Stan Commissaris, Claudia Busch en Dennis Zieren