• Nieuws

Mogelijkheid tot belastingvrije pensioenopbouw per 1 januari 2015 verlaagd

25 juni 2014
Arbeidsrecht - Ploum over Arbeid

1 januari 2015 is niet alleen de datum waarop het eerste gedeelte van wet Werk en Zekerheid ingevoerd wordt. De Eerste Kamer heeft op 27 mei 2014 ingestemd met een wetsvoorstel, waarbij de belastingvrije pensioenopbouw in een middelloonregeling wordt verlaagd van maximaal 2,15% van de pensioengrondslag naar maximaal 1,875%. Voor eindloonregelingen geldt met ingang van 1 januari 2015 een belastingvrij maximum opbouwpercentage van 1,657%. Bovendien wordt de belastingvrije pensioenopbouw beperkt tot een bruto jaarinkomen van € 100.000,-. De wijziging gaat op 1 januari 2015 in.

Indien de binnen de onderneming geldende pensioenregeling met ingang van 1 januari 2015 fiscaal bovenmatig is, zullen veel werkgevers deze tijdig willen aanpassen. Indien binnen de onderneming een ondernemingsraad is ingesteld, is het van belang tijdig te onderkennen dat een dergelijke aanpassing van de pensioenregeling instemmingsplichtig is op grond van artikel 27 lid 1 sub a van de Wet op de Ondernemingsraden. Dit geldt overigens niet voor wijziging van een pensioenregeling via een ondernemingspensioenfonds of een bedrijfstakpensioenfonds. Door de ondernemingsraad verleende instemming bindt een individuele werknemer niet: die kan tegen een wijziging van de pensioenregeling bezwaar maken.

Meer weten? Kijk op ploumoverarbeid.nl